SPARTA: een nieuwe blik op onderzoek naar cybersecurity, innovatie en training in de Europese Unie

Parijs, 5 maart 2019 - Cybersecurity is een urgente en belangrijke maatschappelijke uitdaging. Nu de wereld om ons heen steeds digitaler wordt, neemt ook het aantal cyberbedreigingen toe waarmee we in ons dagelijkse leven te maken krijgen. Daarom is het van groot belang dat de digitale veiligheid en autonomie van de EU wordt veiliggesteld met betere cybersecurity. Dat vraagt om een goede coördinatie van de aanwezige vaardigheden in Europa, die moeten worden ingezet voor gezamenlijke doelstellingen voor onderzoek en innovatie.

SPARTA is een nieuw Cybersecurity Competence Network dat onderdeel uitmaakt van het Europese programma H2020, en heeft als doel de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te verbeteren. Op basis van een ambitieus stappenplan zal SPARTA unieke samenwerkingsmiddelen beschikbaar maken en het voortouw nemen bij het opzetten van een prominent Europees onderzoeksnetwerk. De inspanningen zullen zijn verdeeld over vier deelgebieden: basisbehoeften (gezondheid), economische activiteiten (energie, financiën, transport), technologie (ICT, industrie) en soevereiniteit (e-overheid, openbaar bestuur). De onderzoeks- en innovatieprogramma's moeten in elk van deze gebieden geavanceerde oplossingen voor opkomende bedreigingen als resultaat hebben.

Het SPARTA-consortium wordt geleid door het Franse CEA en bestaat uit 44 deelnemers uit 14 Europese lidstaten die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische innovaties en sociale kwesties die relevant zijn voor cybersecurity. De deelnemers stellen zich ten doel om nieuwe methoden te ontwikkelen voor onderzoek naar cybersecurity, innovatie en training binnen alle expertise- en toepassingsgebieden, van de academische wereld tot de industrie.

Door het delen van ervaringen, werkwijzen en informatie over uitdagingen zal SPARTA een cruciale bijdrage leveren aan de strategische autonomie van Europa.

Thales is een van de oprichters van het consortium en zet zijn 40 jaar ervaring in voor twee doelstellingen: de technische analyse van cyberaanvallen en de ontwikkeling van beveiligingssystemen op basis van AI. Daarmee draagt Thales bij aan het uitbreiden van de Europese vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging en het op veilige wijze delen en gebruiken van die kennis, zodat bedrijven en organisaties zichzelf beter kunnen beschermen. Met behulp van hun expertise op het gebied van beveiliging en grondige kennis van de modus operandi van hackers, gaat Thales gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI) om cyberaanvallen te simuleren. Daarmee kunnen ze bepalen hoe er effectief kan worden omgegaan met aanvallen en hoe IT-systemen in het algemeen beter kunnen worden beveiligd.

****

CEA voert de regie over SPARTA en bepaalt de strategische richting van het consortium om de impact voor de maatschappij te optimaliseren. Het is verantwoordelijk voor alle interactie tussen SPARTA en de Europese Commissie, en zal communicatiekanalen met nationale instanties voor cyberbeveiliging creëren en onderhouden. CEA heeft uitgebreide ervaring met dit soort samenwerkingsverbanden en werkt op basis van best practices en doorlopende verbeteringen, om prestaties en effectiviteit te maximaliseren.

ANSSI draagt primair bij aan het uitwerken van het R&D stappenplan en de trainingsprogramma's, en verzorgt een impactstudie van de gevolgen van de technische initiatieven voor certificeringen. SPARTA ondersteunt en coördineert de onderzoeksinspanningen van ANSSI op Europees niveau, met name met betrekking tot het op te richten Europese Cybersecurity Research and Competence Centre.

Institut Mines-Télécom beheert het CAPE-programma. CAPE staat voor Continuous Assessment in Polymorphous Environments en is gericht op het ontwikkelen van methoden en tools ter evaluatie van de eigenschappen van moderne apparaten en services. Daarbij ligt de focus op dynamische omgevingen en het gezamenlijk ontwerpen van beveiligingsvoorzieningen. Institut Mines-Télécom is een academische instelling die al jaren actief is op het gebied van de beveiliging van hardware en industriële regelsystemen en zich intensief bezighoudt met opleidingen en kennisvergroting. Daarom zal Institut Mines-Télécom zich ook buigen over de governance van het consortium en op strategisch niveau deelnemen aan de relevante organisaties binnen SPARTA.

Inria is op technisch en strategisch niveau betrokken bij het project en met name actief binnen het zogeheten HAII-T-programma. HAII-T staat voor High-Assurance Intelligent Infrastructure Toolkit en is gericht op de beveiliging van systeemsoftware, formeel geverifieerde cryptografie, beveiliging van het Internet of Things, inbraakdetectie, beveiligingsanalyses en softwarecertificering. Inria beschikt over twee laboratoria in Rennes en Nancy, die in samenwerking met andere Europese platformen een hoogwaardige experimentele omgeving zullen bieden voor onderzoeksdoeleinden.

YesWeHack stimuleert de samenwerking van diverse stakeholders, waaronder ethische hackers, IT-onderzoekers, studenten en wetenschappers. YesWeHack gaat samen met de andere deelnemers aan SPARTA en experts op verschillende gebieden workshops over cybersecurity organiseren door heel Europa.Bijlagen
175 KB pdf  SPARTA: een nieuwe blik op onderzoek naar cybersecurity, innovatie en training in de Europese UnieOver Thales
De mensen op wie we allemaal vertrouwen om de wereld draaiende te houden, vertrouwen op Thales. Onze klanten komen naar ons toe met grote ambities: om het leven beter te maken, om ons veilig te houden.

Door een unieke combinatie van diverse expertise, talenten en culturen, ontwerpen en leveren onze architecten buitengewone hoogtechnologische oplossingen. Oplossingen die morgen mogelijk maken, en wel vandaag. Van de bodem van de oceanen tot diep in de ruimte en cyberspace helpen we onze klanten slimmer te denken en sneller te handelen – zodat groeiende complexiteit en iedere beslissend moment beheersbaar blijft.

Met 66.000 medewerkers in 56 landen rapporteerde Thales een omzet van €15,9 miljard in 2018.

www.thalesgroup.com

Over CEA
CEA is een openbare multidisciplinaire organisatie die onderzoek doet op verschillende gebieden, uiteenlopend van nucleaire industrie tot biowetenschappen, fundamentele fysica en informatie- en communicatietechnologieën. CEA vertegenwoordigt ruim 16.000 werknemers, een budget van 4,4 miljard euro, 1.689 geregistreerde en actieve patenten, 1.300 industriecontracten, 178 technologiebedrijven die sinds 1972 zijn opgericht en 9 onderzoekscentra in Frankrijk.

Meer informatie: http://www.cea.fr/english

Over ANSSI

ANSSI is de Franse nationale autoriteit op het gebied van cyberdefensie en netwerk- en informatiebeveiliging. ANSSI ontplooit een groot aantal regelgevende en operationele activiteiten, van het vaststellen en handhaven van voorschriften tot de beveiliging van met name overheidsnetwerken.

Meer informatie: http://www.ssi.gouv.fr/en/

Over Institut Mines-Télécom
Institut Mines-Télécom is een openbare hoger onderwijs instelling die zich bezighoudt met onderzoek en innovatie op het gebied van engineering en digitale technologie. De instelling combineert academisch-wetenschappelijk onderzoek met nauwe banden met de zakenwereld en speelt een belangrijke rol bij de ingrijpende transformaties van de 21e eeuw op het gebied van digitale zaken, energie en het milieu en industriële kwesties. Institut Mines-Télécom is een van de oprichters van de Industry of the Future Alliance. Elk jaar komen er zo'n honderd startups voort uit hun incubators.

Meer informatie: http://www.imt.fr/en/

Over Inria
Inria is het Franse nationale onderzoeksinstituut voor digitale zaken dat is gericht op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en de overdracht van technologie. De ruim 2.400 werknemers werken onder andere in zo'n 200 agile projectteams samen met 3.000 wetenschappers aan uitdagingen op het gebied van computerwetenschap en wiskunde, vaak op het raakvlak met andere wetenschappelijke disciplines. Daarnaast werkt Inria intensief samen met de zakenwereld en heeft het bijgedragen aan de oprichting van ruim 160 startups. De missie van Inria is om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die het gevolg zijn van de digitalisering van de wetenschap, maatschappij en economie.

Meer informatie: http://www.inria.fr/en

Over YesWeHack
YesWeHack is opgericht in 2013 als het eerste Europese Bug Bounty-platform, dat organisaties koppelt aan een wereldwijde community van ruim 7.000 onderzoekers op het gebied van cybersecurity, met als doel het doorlopend opsporen van en rapporteren over kwetsbaarheden. YesWeHack maakt beveiliging een enabler van digitale transformaties dankzij flexibele, kosteneffectieve en proactieve oplossingen.

Meer informatie: http://www.yeswehack.com/en/Thales Persdesk
Majoy Koetsier-Juriaans
thales@yellow-comunications.com
+31 (0)23 555 3424

CEA ANSSI
Élisabeth Lefèvre-Rémy
elisabeth.lefevre-remy@cea.fr
+33 1 69 08 24 26

Margaux Vincent
margaux.vincent@ssi.gouv.fr
+33 1 71 75 84 04

Institut Mines-Télécom Inria
Jérôme Vauselle
jerome.vauselle@imt.fr
+33 1 45 81 75 05

Laurence Goussu
laurence.goussu@inria.fr
+33 1 39 63 57 29

Hervé Debar
hervé.debar@imt.fr
+33 1 60 76 45 83

Thales YesWeHack
Constance Arnoux
constance.arnoux@thalesgroup.com
+33 1 57 77 91 58

Nicolas Diaz
n.diaz@yeswehack.com
+33 6 11 29 96 76

Marine Magnant
m.magnant@yeswehack.com
+33 6 02 16 93 20