Resultaten Dutch IT Outsourcing Study 2018

Amsterdam, 3 april 2018 - De door Whitelane Research in samenwerking met Quint Wellington Redwood uitgevoerde Dutch IT Outsourcing Study 2018 onderzoekt meer dan 520 unieke IT-outsourcingcontracten van meer dan 200 van de grootste IT-uitbesteders van Nederland. Alle sectoren zijn erin vertegenwoordigd. Het Nederlandse onderzoek maakt deel uit van jaarlijkse onderzoeken naar IT-outsourcing. De onderzoekers vragen sourcing executives (CIO’s, CFO’s of degenen die direct aan hen rapporteren) naar hun outsourcingsplannen en naar hun mening over dienstverleners. Het onderzoek toont de belangrijkste outsourcingtrends, evalueert en rangschikt de belangrijkste IT-serviceproviders op basis van een reeks kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) en analyseert trends in outsourcing governance en de impact van nieuwe technologieën.

Belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van 2018
  • Onder bedrijven in Nederland bestaat nog steeds veel belangstelling om uit te besteden. 81% van de deelnemers bevestigt dat ze evenveel of meer IT zullen blijven uitbesteden. Een op de tien klanten zegt de komende twee jaar minder uit te zullen besteden. In vergelijking met 2017 daalt het aantal bedrijven met toekomstplannen om meer te gaan uitbesteden met 11%.
  • De public cloud is uitgegroeid tot een gevestigd fenomeen. Public cloud providers, zoals Microsoft (Office 365, Azure), Amazon (AWS), SAP, Salesforce, Google en Oracle, zijn nu ook sterk vertegenwoordigd in de onderzoeksresultaten, met in totaal meer dan 100 grote contracten in Nederland.
  • Voor Nederlandse organisaties zijn de belangrijkste drijfveren om uit te besteden: focus op de kernactiviteiten, verbetering van de servicekwaliteit en kostenbeperking. Dienstverleners in Nederland leggen daarentegen twee keer zoveel nadruk op de bedrijfstransformatie (55%, tegen 25% van de klanten) en onderschatten het belang van toegang tot de bronnen (18%, tegen 41% van de klanten). Hoewel de innovatie weer op gang komt, houden klanten het gevoel dat ze onvoldoende innovatie uit hun outsourcingcontracten halen. Op dit belangrijke terrein (ook uitgedrukt door het lage gemiddelde bij figuur 3) zouden providers en klanten moeten samenwerken.
  • In het algemeen zijn de respondenten tevreden over hun IT-dienstverlener(s): 86% van de 521 IT-outsourcingcontracten wordt als bevredigend beoordeeld.
  • TCS is de als beste beoordeelde IT-dienstverlener (80%), gevolgd door Cognizant (77%) en Centric (76%).
  • Amazon (80% met het AWS IaaS-platform) is de als beste beoordeelde public cloud provider, gevolgd door Salesforce.com (77% met het SaaS-platform) en Microsoft (74% met het Office 365 SaaS-platform en het Azure IaaS-platform).
  • Als technologische trends zien we dat DevOps en de public cloud steeds meer in zwang raken.
  • Robotica en artificiële intelligentie worden voornamelijk gebruikt om operationele back- en mid-office processen in het businessdomein te automatiseren (29% van de respondenten geeft aan dat ze in dit domein worden gebruikt, tegen 25% in applicaties of in IT-infrastructuur). Het lijkt echter nog in de kinderschoenen te staan, aangezien klanten wijzen op een gebrek aan bewustzijn, mogelijkheden en volwassenheid van deze technologieën.Bijlagen
Thumbnail
119 KB png AFBEELDING 1: Welke plannen heeft uw organisatie in de komende jaren met betrekking tot outsourcing?

Thumbnail
113 KB png AFBEELDING 2: Wat wil uw organisatie bereiken met het uitbesteden van de IT-diensten – wat zijn de doelstellingen?

Thumbnail
114 KB png AFBEELDING 3: Algemene tevredenheid over alle contracten (totaal)


Thumbnail
94 KB png AFBEELDING 4: Algemene tevredenheid over uitbestedingscontractOver Quint Wellington Redwood
Quint richt zich op twee grote veranderingen die gaande zijn in de wereld: de digitale transformatie en de steeds groter wordende noodzaak tot duurzaamheid. In onze visie is niet alleen technologie een beslissende factor, maar gaat het vooral ook om de kennis, het leiderschap en de cultuur van organisaties om de relevante technologie te herkennen en tot waarde te brengen voor de organisatie en haar omgeving. Quint ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en operationaliseren van hun digitale strategie. Samen ontwikkelen we een koers die zich snel en effectief kan aanpassen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen. We laten technologie – en vooral de toepassing ervan – tot leven komen. Voor meer informatie over Quint kunt u terecht op www.quintgroup.com.

Over Whitelane Research
Whitelane Research is een onafhankelijke organisatie die zich toelegt op onderzoek en events op het gebied van (out)sourcing. De organisatie voert uitgebreide IT-outsourcingstudies uit in 13 Europese landen en vraagt CIO’s van de grootste organisaties naar hun plannen voor uitbesteding en de selectie van dienstverleners. Whitelane organiseert ook events die eindgebruikers en serviceproviders in staat stellen om diverse ideeën op het gebied van outsourcing uit te wisselen en betere sourcingrelaties te ontwikkelen. Bovendien organiseert Whitelane bestpractice-groepen voor eindgebruikers in de vorm van een forum dat exclusief is bedoeld voor executives die sourcing als een fundamenteel onderdeel van hun bedrijfsstrategie inzetten. Ga voor meer informatie naar www.whitelane.com.Perscontact
Sarah Scurr (Whitelane) sarah.scurr@whitelane.com
Jeroen Raijmakers (Quint) j.raijmakers@quintgroup.com