Ctac boekt licht lagere omzet en stabiel resultaat in eerste kwartaal 2019

Hoofdpunten eerste kwartaal 2019
  • Netto-omzet daalt met € 0,7 miljoen naar € 20,6 miljoen door opschoning productportfolio en meer presalesactiviteiten, deels gecompenseerd door groei van cloudactiviteiten
  • Eerste IP-producten voor retail en real estate sectoren live bij klanten
  • Bedrijfsresultaat daalt met € 0,1 miljoen naar € 0,6 miljoen als gevolg van licht lagere omzet; nettoresultaat stabiel op € 0,5 miljoen
  • Handhaving verwachting: bijzondere exogene omstandigheden voorbehouden verwacht Ctac in 2019 een hoger nettoresultaat te realiseren dan in 2018
image Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac:
“Ctac begon 2019 met een stabiel nettoresultaat van € 0,5 miljoen op een omzet van € 20,6 miljoen over het eerste kwartaal. De omzet daalde licht omdat we zoals ook eerder gemeld bewust afscheid nemen van een deel van onze Microsoft productportfolio. Dit ging in de loop van het eerste kwartaal gepaard met een afbouw van het aantal eigen medewerkers.

De markt voor consultancy-activiteiten was in het eerste kwartaal enigszins terughoudend. Een aantal consultants die vrij kwamen uit klantopdrachten zijn ingezet op presalestrajecten. Daarnaast lieten onze cloudactiviteiten een lichte groei zien. De nieuwe, in eigen beheer ontwikkelde toepassingen XV Retail en Fit4Woco gingen bij de eerste klanten live.

Samen vormen deze ontwikkelingen een goede basis voor groei. We handhaven dan ook onze eerder uitgesproken verwachting dat, bijzondere exogene omstandigheden voorbehouden, in 2019 een hoger nettoresultaat zal worden behaald dan in 2018.”

Omzet en resultaat
Over het eerste kwartaal 2019 heeft Ctac N.V. (Ctac) een netto-omzet gerealiseerd van € 20,6 miljoen (Q1 2018: € 21,3 miljoen). Dit is een daling van 3,3% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Het uitfaseren van een deel van de Microsoft productportfolio (Navision en CRM) en minder consultancy-uren door meer presalestrajecten hebben geleid tot de omzetdaling die deels werd gecompenseerd door een licht hogere omzet uit cloudactiviteiten.

Financiële positie
Het eigen vermogen steeg van € 19,1 miljoen per 31 december 2018 naar € 19,6 miljoen per 31 maart 2019 door de toevoeging van het nettoresultaat over het eerste kwartaal van 2019. Als gevolg van het regulier seizoenpatroon daalde de solvabiliteit op 31 maart 2019 naar 46,2% (31 december 2018: 47,3%, 31 maart 2018: 41,3%).

190501 Ctac Q1 2019 - pressrelease.pdf
150.19 KB

###

Over Ctac

Als Business- en Cloudintegrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. De organisatie biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van business consultancy, managed services, projecten, learning en detachering. Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten, waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform. Ctac bestaat in 2019 27 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate.

De organisatie heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Bij het bedrijf werken per ultimo maart 2019 420 medewerkers. Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl

Voor meer informatie

Ctac N.V.
Meerendonkweg 11
5216 TZ ‘s-Hertogenbosch

Postbus 773
5201 AT ’s-Hertogenbosch
www.ctac.nl

T. 073 - 692 06 92
E. info@ctac.nl