Ictivity behaalt internationaal erkende ISAE 3402 Type II certificering

Eindhoven, 4 februari 2019 – Ictivity, IT-dienstverlener gespecialiseerd in managed services, IP-infrastructuren, IT-adoptie en online werkplekken, heeft de ISAE 3402 Type II certificering behaald. Met deze certificering bewijst Ictivity dat de kwaliteit van haar dienstverlening gewaarborgd is.

ISAE 3402 is een internationaal erkende standaard, gericht op vooraf gedefinieerde interne processen en beheersingsmaatregelen binnen een dienstverlenende organisatie. Omdat organisaties die processen uitbesteden eindverantwoordelijk blijven voor de interne beheersing, ontstaat de vraag hoe de dienstverlenende organisatie processen beheerst. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met anti-fraude? En voldoet de leverancier aan de AVG? ISAE 3402 geeft een antwoord op vragen die samengaan met outsourcing en biedt zogenaamde assurance over risicomanagement en interne beheersing.

In het geval van Ictivity heeft de certificering betrekking op de levering, implementatie, het beheer en onderhoud van ICT-infrastructuren, zoals overeengekomen in Service Level Agreements. Dit betreft de volgende processen:
  • Service Level Management
  • Incident Management
  • Problem Management
  • Change Management
  • Logical Access Management
  • General IT Controls
Certificering biedt zekerheid voor alle klanten
In eerste instantie is de ISAE 3402 Type II certificering gericht op klanten in de financiële dienstverlening. Omdat Ictivity gedurende dagelijkse werkzaamheden toegang heeft tot vertrouwelijke klantdata moet de organisatie aan kunnen tonen dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Ictivity ziet echter steeds meer dat andere klanten ook om deze certificering vragen. Olaf Adams, kwaliteitsmanager bij Ictivity: “De ISAE 3402 standaard is belangrijk voor onze financiële klanten, maar ook voor bijvoorbeeld gemeentes die werken met vertrouwelijke gegevens van burgers. De wetgeving wordt ook steeds strenger op dat gebied. Ik ben trots op het behalen van de ISAE 3402 Type II certificering, omdat dit bevestigt dat we zorgvuldig omgaan met klantgegevens en het een officieel bewijs is dat wij onze processen en diensten op orde hebben.”

------

Over Ictivity
Ictivity heeft al 20 jaar ervaring met het automatiseren van werkplekken en het in beheer nemen van IT omgevingen. Ictivity begrijpt de onderliggende technologie als geen ander. Maar het grootste onderscheid ten opzichte van andere ICT-dienstverleners is dat Ictivity tevens oog heeft voor de medewerker: hoe kunnen we hem of haar optimaal faciliteren? Hoe kunnen we de rompslomp wegnemen en werk efficiënt maken? Dit vraagt om diepgaande kennis van de verticale markten. Immers, een gemeente kent heel andere persona’s dan een zakelijke dienstverlener of een logistiek bedrijf, maar ook heel andere werkprocessen. Doordat Ictivity zich verdiept in de werkprocessen zien zij ook waar het efficiënter kan.

Ictivity hanteert altijd User Based Computing als uitgangspunt. Daaronder verstaan zij een IT-omgeving die zich plooit naar de behoeften van gebruikers. Het bedrijf ontwerpt IT-omgevingen niet vanuit een puur technische visie, maar zet de processen van een organisatie en taken van een medewerker centraal.

Meer informatie
Marcommit
Maaike de Boer
035-5822730
ictivity@marcommit.nl