Sales en operations continu op gespannen voet in meeste Nederlandse bedrijven

Onderzoek naar de complexe relatie tussen verkoop, productie en logistiek

‘s-Hertogenbosch, 4 februari 2019 – In maar liefst 80 procent van de bedrijven in de wholesale, retail en manufacturing is er altijd spanning in de relatie tussen sales en operations (zoals productie en logistiek). Dat blijkt uit onderzoek van Business & Cloud Integrator Ctac (Euronext Amsterdam: CTAC). Dertien procent van de managers heeft het zelfs over een acuut probleem. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn enerzijds de mens, bijvoorbeeld als gevolg van een eilandjescultuur en anderzijds technologie: IT-systemen en -processen zijn meer dan eens te rigide om afwijkende klantvragen te kunnen opvolgen.

Het menselijke aspect
Een op de zeven managers geeft de samenwerking tussen verschillende afdelingen een onvoldoende als rapportcijfer: het gemiddelde is een magere 6,8. Een starre focus op de eigen afdeling en eigen targets blijkt een veelgenoemd probleem. Want waar de Salesafdeling wordt gestuurd op het realiseren van meer omzet en het binnenhalen van nieuwe klanten, kijkt Operations veel meer naar KPI’s als efficiency of voorraadpositie. Deze discrepantie maakt het niet altijd even eenvoudig om dezelfde taal te spreken. Soms is er bijvoorbeeld niet genoeg besef dat een bepaalde actie of belofte aan een klant consequenties heeft voor de gehele organisatie.

Het technologie-aspect
Daarnaast zijn voor bijna zes op de tien managers (58 procent) IT-systemen en -processen altijd of meestal de bottleneck als het gaat om knelpunten in de organisatie. Een voorbeeld hiervan is een verouderd ERP-systeem waar in de loop van de jaren verschillende tools aan gekoppeld zijn. Of juist een nieuw ERP-systeem in combinatie met een verouderd ordersysteem waarvan het bedrijf nog sterkafhankelijk is. Wat het er eveneens niet makkelijker op maakt, zijn best-of-breedoplossingen van verschillende cloudapplicaties die geïntegreerd moeten worden. Verder wordt een relatief groot aandeel manuele handelingen als bottleneck genoemd (40 procent).

Data als grootste uitdaging
Maar zelfs wanneer de technologie op orde is en processen goed zijn georganiseerd, kunnen bedrijven nog voor grote uitdagingen komen te staan. Er blijkt bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid data onbenut te zijn, waardoor veel bruikbare (management)informatie onzichtbaar is. Bijna de helft van de respondenten (47 procent) is bezig met het omzetten van de verkregen data in bruikbare informatie. Ongeveer een derde (31 procent) ziet zelfs nog een grote uitdaging in het vergaren van de juiste data. En dat terwijl 56 procent de rol van data in zijn of haar organisatie allesbepalend noemt.

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac: “De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen wat we ook in de praktijk zien: de complexe relatie tussen sales en operations is niet zomaar te verbeteren. Dat vereist een brede kijk met drie pijlers als basis. Om te beginnen moeten de gekozen ondernemingsstrategie, toekomstvisie en bedrijfscultuur effectief doorgrond worden. Daarnaast is een scherpe analyse nodig van bedrijfsprocessen en de consequenties van de implementatie van een nieuw systeem of nieuwe tool. En de derde pijler is technologische kennis, het toepassen ervan en de adoptie door de organisatie na de implementatie. Voor veel bedrijven is er dus werk aan de winkel om de samenwerking te verbeteren en zo de klant beter centraal te kunnen stellen.”

Het volledige trendrapport is te downloaden op de website van Ctac.

Over het onderzoek
Ctac voerde dit onderzoek uit in de zomer van 2018 onder bedrijven actief in de wholesale, retail en manufacturing in het bovenste mkb-segment en bij enterprises. In totaal zijn tien diepte-interviews afgenomen en werd onder zestig managers – werkzaam bij evenzoveel verschillende bedrijven – kwantitatief onderzoek gedaan. Deze managers hadden allen een managementrol in sales of operations. De meest voorkomende functies waren operationeel manager/directeur, supply-chainmanager, commercieel manager, salesmanager en logistiek manager.

Over Ctac
Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren, creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. De organisatie biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van business consultancy, managed services, projecten, learning en detachering. Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform en Fit4Woco, een ERP-oplossing voor de woningcorporatiemarkt. Ctac bestaat meer dan 25 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate.

De organisatie heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Bij het bedrijf werken per juni 2018 449 medewerkers. Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl.