Nederlandse burgers willen keurmerk voor bedrijven die smart city-initiatieven ontwikkelen

Amsterdam – Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat de overheid burgers moet beschermen door een keurmerk in het leven te roepen voor bedrijven die technologie leveren voor het creëren van een smart city. Dit blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau dat Dell EMC heeft laten uitvoeren. Van de 1.032 ondervraagde respondenten vond 86,4 procent dat er vanuit de overheid een dergelijk keurmerk moet komen. De onderzoekspopulatie bestond uit 18 tot 65-jarigen. Hoe ouder de respondent hoe groter de groep die graag zo’n keurmerk zou willen zien.

Tegelijkertijdwas bijna driekwart van de ondervraagden (73,2 procent) het er mee eens dat burgers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om hun persoonlijke informatie te beschermen in een smart city. Iets meer dan een kwart (26,8 procent) van de respondenten was het daar niet mee eens.

Initiatieven verbinden
Bram Reinders van de netwerkorganisatie voor gemeenten Institute for Future of Living (IFL), die deelnam aan een rondetafeldiscussie naar aanleiding van het onderzoek, roept vooral bedrijven op om het voortouw te nemen in de ontwikkeling naar smart cities. “Steden in Nederland hebben een eigen focus, bijvoorbeeld Den Haag op Cybersecurity, Amsterdam op Circulaire Economie en Eindhoven op Mobiliteit. Ook bedrijven zouden leiderschap moeten tonen in de ontwikkeling en het voorop moeten lopen in de ontwikkeling naar smart cities en hier budget voor vrij moeten maken. Het bedrijfsleven kan de verschillende initiatieven met elkaar verbinden”, zegt hij.

Code of Conduct
Global CTO voor Sales bij Dell Technologies Patricia Florissi: “Een bedrijf als Dell EMC moet een grote bijdrage leveren om veilige en betrouwbare smart cities mogelijk te maken. Door samenwerkingen aan te gaan met gemeenten en de samenleving hier zoveel mogelijk in te betrekken, denk ik dat het mogelijk is. Het kost alleen veel tijd. Daarbij is het goed om een keurmerk te hebben. Door in een ‘code of conduct’ vast te leggen wat burgers en gemeenten verwachten van bedrijven, weten wij wat wij mogen en niet mogen. Ook is het goed om als bedrijven onderling verwachtingen vast te leggen. Samen moeten wij de antwoorden vinden.”

Voordelen smart cities
Uit het onderzoek, dat in opdracht van Dell EMC is uitgevoerd door PanelWizard, blijkt ookdat veel respondenten nog niet heel goed weten wat een smart city voor voordelen kunnen opleveren voor burgers. Meer dan de helft van de ondervraagden (56,6 procent) denkt bijvoorbeeld dat het bestuur van steden meer profiteert van de voordelen van een smart city dan de inwoners zelf. Relatief veel vrouwen hebben deze stelling met ‘ja’ beantwoord. Ook geldt dat hoe lager opgeleid de respondent is, des te vaker hij van mening is dat het bestuur meer profiteert van een smart city dan de burger.

Over het onderzoek
PanelWizard deed onderzoek onder 1.032 Nederlands tussen de 18 en 65 jaar. Hiervan was 21,5 procent 18 tot 29 jaar oud, 18,7 procent 30 tot 39 jaar oud, 23,6 procent 40 tot 49 jaar oud, 24,4 procent 50 tot 59 jaar oud en 11,7 procent 60 tot 65 jaar oud. Bij deze hoeveelheid afgenomen vragenlijsten valt met een betrouwbaarheid van 95 procent te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 3,1 procent kan afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep ondervraagd zouden zijn). Van de respondenten in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar was 47,8 procent man en 52,5 procent vrouw. De grootste groep (43,7 procent) was middelhoog opgeleid, 33,4 procent hoogopgeleid en 22,9 procent laagopgeleid.

--------------

Over Dell EMC
Dell EMC maakt onderdeel uit van Dell Technologies, en stelt organisaties in staat hun datacenter te moderniseren, automatiseren en transformeren middels een converged infrastructuur, servers, storage en databeschermingstechnologie. Dit zorgt voor een betrouwbare fundering voor bedrijven om hun IT te transformeren op basis van een hybrid cloud en hun business te transformeren met de inzet van cloud-native applicaties en big data-oplossingen. Dell EMC bedient klanten in 180 landen, inclusief 98 procent van de Fortune 500, met het meest uitgebreide en innovatieve portfolio van edge tot core tot cloud.

Voor meer informatie

Dell EMC
Marcel van der Geld
T. 06 30 02 32 81
E. marcel.geld(at)dell.com

Whizpr
Paul Maris / Winnie Silvertand
T. 0317 410 483
E. dell(at)whizpr.nl