Omzet mobiele markt daalt in 1e kwartaal 2018 naar EUR 941 miljoen

Houten, The Netherlands, 17 June 2018 - De markt voor mobiele diensten is in Nederland in het eerste kwartaal van 2018 met 7,0 procent gekrompen naar EUR 941 miljoen vergeleken met Q1 2017. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 was de omzetdaling 3,0 procent. Dat blijkt uit het meest recente kwartaalrapport Dutch Mobile Operators van Telecompaper. Vanwege nieuwe financiële verplichting (IFRS15), zijn nu alle inkomsten van toestellen uit de mobiele diensten omzet gehaald. De mobiele netwerk operators wijten de omzetdaling voornamelijk aan de impact van regulering, maar ook aan prijsdruk en stevige concurrentie. Tele2 is de enige operator die een stijging op jaarbasis laat zien, maar blijft klein met een marktaandeel van 6,2 procent. T-Mobile en Vodafone laten een daling zien van 8 tot 9 procent, terwijl KPN procentueel het minst daalt (7,2%).

Van de vier mobiele netwerk operators (MNO’s) wist Tele2 met een groei van de kwartaalomzet van 18 procent jaar-op-jaar de beste prestaties te leveren. De nieuwkomer blijft de kleinste van de vier, maar wist z’n marktaandeel te verhogen van 4,9 procent in Q1 2017 naar 6,2 procent in Q1 2018. De andere drie noteerden een omzetdaling.

KPN liet de kleinste procentuele daling zien (-7.2%) en bleef als marktleider stabiel met een aandeel van 40,5 procent. Vodafone noteerde met -9,7 procent de grootste procentuele daling op jaarbasis. Hierdoor verloor het bedrijf 0,9 procent marktaandeel, uitkomend op 30,8 procent per eind maart 2018. T-Mobile verloor 8,5 procent aan omzet uit mobiele diensten en verloor ook marketaandeel, hoewel minder dan Vodafone. T-Mobile’s marktaandeel is 22,5 procent.

De totale omzet uit mobiele diensten, exclusief alle toestelinkomsten, bedroeg EUR 941 miljoen in Q1 2018. Dat betekent een omzetdaling van 7,0 procent op jaarbasis en 3,0 procent ten opzichte van Q4 2017. Het merendeel van de operators wijt deze daling voornamelijk aan de impact van regulering. Ook worden prijsdruk en stevige concurrentie genoemd. Vodafone bijvoorbeeld berekende dat regulering in het eerste kwartaal een impact had ter grootte van EUR 20 miljoen, voornamelijk door lagere roaming inkomsten, maar ook door minder inkomsten voor afwikkelen van gesprekken. 

Omzet daalt naar EUR 3,7 miljard in 2022
Naar verwachting zal de omzet op deze markt voor mobiele diensten in Nederland in 2018 met ongeveer 3 procent krimpen naar een omzet van EUR 3,9 miljard. Telecompaper verwacht verder dat in de periode 2018 tot 2022 de markt verder licht zal krimpen, met een negatieve gemiddelde jaarlijkse groei (CAGR) van 1,6 procent, tot een omzet van rond de EUR 3,7 miljard in 2022.

Deze voorspelling is gebaseerd op de verwachting dat de concurrentie en prijsdruk niet zal afnemen, ook niet na de mogelijke fusie van T-Mobile en Tele2. Deze laatste moet nog goedgekeurd worden. De groei van de omzet uit data en extra diensten is onvoldoende om de structurele daling van de omzet uit spraak en sms volledig te compenseren.

Andere factoren die nog steeds van invloed zijn, zijn regulering zoals de nieuwe voorgestelde MTA-tarieven (afwikkeltarieven) van toezichthouder ACM en RLAH, alsook de concurrentie met bijbehorende prijsdruk. Ook heeft het combineren van mobiele diensten met vaste diensten en de bijbehorende korting impact op de omzetontwikkeling.

“Hoewel het aandeel van abonnees met een onbeperkt data-abonnement nog klein is, zijn er wel steeds meer mensen die een grotere databundel nemen. Door de aanhoudende concurrentie worstelen operators echter nog altijd met de vertaling van deze vraag naar hogere tarieven en omzetten,” stelt Research Analist Alejandra van de Roer, auteur van het Dutch Mobile Operators rapport.

Voor de redactie
Vanaf het eerste kwartaal van 2018 is de nieuwe regelgeving (IFRS 15)in werking getreden. Alle aanbieders moeten alle toestelopbrengsten (ook de maandelijks terugkerende inkomsten) uit de vergelijking halen en niet meer bij omzet uit mobiele diensten rapporteren. Op basis van aangepaste cijfers zonder toestelinkomsten en de resultaten uit voorgaande kwartalen, in combinatie met de huidige marktinvloeden, heeft Telecompaper zijn verwachting voor de komende vijf jaar bijgesteld.

Het Dutch Mobile Operators 2018 Q1 rapport is gebaseerd op voortgaand onderzoek van Telecompaper naar ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor mobiele communicatiediensten. Het rapport bekijkt de Nederlandse mobiele netwerkoperators KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2, inclusief MVNO's. Het analyseert de resultaten van het eerste kwartaal van 2018, zowel de inkomsten als het aantal klanten, en vergelijkt de bevindingen met de resultaten uit het eerste kwartaal van 2017 (jaar-op-jaar) en het vierde kwartaal (sequentieel) van 2017. Een uitsplitsing van postpaid/prepaid en MNO/retail-omzet en ARPU voor elke operator is inbegrepen. Het rapport geeft ook een prognose van vijf jaar voor de inkomsten en het aantal klanten voor de Nederlandse markt. Het rapport kost 595 euro voor één gebruiker.