Help, mijn WiFi doet het niet, wat nu?

Dit is een verkorte versie van een artikel op TNO.TIME.NL

Het gebeurt maar al te vaak: je wilt thuis internetten, maar de verbinding is traag of valt zelfs helemaal weg. De oorzaak is vaak de WiFi van de buren die je eigen WiFi-signaal verstoort, met name in dichtbebouwde binnensteden. In 2012 voorspelde de Universiteit van Twente al dat dit een groot probleem zou gaan worden in de toekomst. Die toekomst is nu aangebroken en TNO werkt aan een oplossing. Die ligt niet in dure apparatuur, maar in verbeterde software.

BESTAANDE OPLOSSINGEN VERPLAATSEN HET PROBLEEM ALLEEN MAAR
Klanten die bij hun internetprovider klagen over slechte WiFi, krijgen meestal het advies om een repeater of extra accesspoint aan te schaffen. Die repeater versterkt het WiFi-signaal op de plekken waar de storing van de buren het grootst is. Dat helpt, maar niet als de buren ook repeaters kopen. Dan neemt het aantal signalen in de omgeving juist snel toe en daarmee ook de verstoringen. De bestaande oplossingen voldoen dus niet en kunnen in gebouwen de problemen zelfs verergeren. Uit schattingen van het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat in stadscentra een kwart van de locaties ermee te kampen heeft. Datzelfde geldt voor een kwart van de rijtjeshuizen en de helft van de flatwoningen.

Niet alleen Nederland kent deze internetproblemen, ze spelen overal in Europa. De EU onderkende dat en subsidieert het Horizon 2020 Wi-5 project, dat mede door TNO is opgezet. Onderzoeker De Nijs van TNO: “Samen met andere Europese kennisinstituten en bedrijven werken we aan oplossingen. Die ligt niet in dure hardware, maar in betaalbare software.” Wi-5 ontwikkelde software die de kanaalkeuze van de accesspoints in de omgeving en de handovers tussen accesspoints van een consument coördineert en optimaliseert. De Nijs: “Zo worden de kanalen en accesspoints optimaal gebruikt, krijgt iedere gebruiker zijn rechtmatige deel van de capaciteit en zit in ieder geval niemand meer zonder internet.”

Lees meer op: https://time.tno.nl/nl/artikelen/help-mijn-wifi-doet-het-niet-wat-nu/


*Het figuur toont een schematisch flatgebouw met 4 woonlagen met elk 5 appartementen. Elk appartement heeft een WiFi-accesspoint weergegeven met het WiFi-icoontje, bv ingebouwd in het modem van de Internet service provider. De kleur geeft de bitrate weer die de klant netto krijgt, variërend van geen verbinding (rood), via traag (oranje) tot zeer snel (groen). In de huidige technologie kiest elk WiFi-accesspoint zelfstandig het frequentiekanaal waarop het gaat zenden en ontvangen. Er is daarbij geen sprake van coördinatie, met als gevolg dat de accesspoints elkaar storen. In de praktijk leidt dit tot zeer grote bitrate-verschillen bij de klant zoals weergegeven in linker figuur. In de Wi-5-oplossing wordt elk accesspoint van nieuwe software voorzien waarmee het mogelijk wordt om samen te werken. Onder andere worden met een WiFi-controller de kanaalkeuze en het zendvermogen continu geoptimaliseerd. Dit vergroot de totale capaciteit maar het leidt ook tot een veel eerlijkere verdeling van de snelheid.

Meer informatie
Nieuws van TNO, Persvoorlichting TNO - Maarten Lörtzer, 0888 660 888 , maarten.lortzer@tno.nl.

Over TNO
De ruim 2900 professionals van TNO zetten hun kennis en ervaring in om slimme oplossingen te realiseren voor complexe vraagstukken. Deze innovaties dragen bij aan het duurzaam versterken van de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van onze samenleving. Onze partners hierin zijn ruim 3000 bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland, waaronder het mkb. Bijvoorbeeld vanuit het thema Gezond Leven initiëren we technologische en sociale innovaties voor een gezonde inrichting van ons leven en voor een vitale samenleving.

Meer weten over TNO en de andere vijf maatschappelijke thema’s waar we ons op richten? Kijk dan op www.tno.nl