ChainConnection ontwikkelt methodiek voor waardevolle B2B Channel communicatie

ChainConnection speelt met een nieuwe methodiek in op de complexe vraagstukken waar B2B channel professionals vandaag de dag tegenaan lopen. Hiervoor is het Business Connect Canvas ontwikkeld, met het idee dat B2B channel communicatie anders kan en ervoor zorgt dat de klant écht centraal staat. In een recent ontwikkeld e-book wordt de methodiek uitgebreid toegelicht en worden praktische voorbeelden én handvatten gegeven om dit voor iedere channel organisatie in te zetten.

Channel communicatie is complexe materie. Er zijn gelaagde belangen en veel eigen agenda’s. Toch heeft iedereen in de keten dezelfde doelen, al lijken die structureel niet synchroon te lopen.

Veel boodschappen worden vanuit eigenbelang gecommuniceerd. Daarvan is de waarde voor de zender hoog, maar voor de ontvanger een stuk geringer. Hoe zorg je er nu voor dat channel communicatie voor iedereen als zeer waardevol wordt ervaren? Hoe zorg je er nu, als Channel Marketeer en Channel Sales, voor dat je een echte bijdrage levert aan het succes van jouw businesspartners?

Business Connect Canvas
Deze vragen waren voor ChainConnection het uitgangspunt om een model te ontwikkelen waar waarde een centrale rol speelt. „Het begon toen ik het boek “Service Design Thinking” voor het eerst las; ik was direct enthousiast! Het centraal zetten van de klant en trachten om zijn klantbeleving te optimaliseren is erg inspirerend. Wij hebben het ATONE-model uit Service Design Thinking een beetje omgebouwd en gecombineerd met onderdelen uit het bestaande Business Model Canvas. Toen ik later het Harvard Business Review artikel las over The Elements of Value geschreven door Bain & Company kwamen alle ideeën bij elkaar: het Business Connect Canvas was geboren.” aldus Hennie Jansen, Creative Director van ChainConnection.

Wil jij lezen wat het Business Connect Canvas voor jouw channel organisatie betekent?
Om meer inzicht te geven hoe alle ideeën samen zijn gekomen heeft ChainConnection een e-book geschreven. In dit e-book lees je meer achtergrond over het Business Connect Canvas en krijg je praktische voorbeelden en handvatten om het Canvas ook voor jouw channel organisatie in te zetten. Laat je inspireren en download het e-book via chainconnection.com/download-ebook.

CHAINCONNECTION | B2B CHANNEL MARKETINGBUREAU
ChainConnection is een B2B Channel Marketingbureau met veel kennis en ervaring in het indirecte verkoopkanaal. Voor High Tech en ICT-fabrikanten bedenken we met veel energie en passie B2B campagnes die nét even anders zijn dan anders. Doordat wij een klein team hebben kunnen we snel schakelen en heb je direct contact met een Channel Marketing Specialist. ChainConnection: Connecting Businesses.

Voor meer informatie:
ChainConnection
Sylvie Verstraeten
Telefoon: +31 30 2567590
E-mail: Sylvie@chainconnection.com