Mkb slecht voorgelicht over Europese privacywet

Zes op de tien mkb-bedrijven zijn er niet van op de hoogte dat ze over elf maanden moeten voldoen aan nieuwe Europese privacywetgeving die tot enorme boetes kan leiden. Dat blijkt uit een peiling door MKB Servicedesk, het online ondernemersplatform van MKB-Nederland, onder 3200 bedrijven. Die noemen de voorlichting door de overheid slecht tot heel slecht. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft dus nog heel wat missiewerk richting ondernemers te verrichten, zegt MKB-Nederland in reactie op de peiling. “In plaats van hameren op boetes, zoals de AP in de media steeds doet, kan de privacywaakhond zich beter verplaatsen in een mkb’er die moeilijk zijn weg weet te vinden met deze ingewikkelde wet. Uiteindelijk is het gezamenlijke doel van ondernemers en de AP dat iedereen aan de wet kan voldoen.”

Boetes
Vanaf 25 mei volgend jaar vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. In alle Europese lidstaten gaat dan dezelfde privacywetgeving gelden. Bedrijven moeten dus in beweging gaan komen en nagaan hoe zij hierdoor geraakt worden.

Brussel heeft flinke boetes aangekondigd voor ondernemingen die de wet niet naleven. Oplopend tot maar liefst 20 miljoen euro voor heel grote bedrijven of 4 procent van de wereldwijde omzet als dat een hoger bedrag is. Voor het bewaren en verwerken van klantgegevens gaan strengere normen gelden en worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij bedrijven. Daarvoor zijn technische, administratieve en organisatorische maatregelen nodig.

Maatregelen
Een kwart van het mkb heeft al wel maatregelen genomen of gaat dat binnenkort doen. Bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening en de handel blijken het slechtst op de hoogte van de nieuwe wet. Van het kleinbedrijf tot zes medewerkers wist zelfs driekwart van de respondenten van niets.

De eerste stappen kunnen ondernemers zelf zetten door zich online te informeren, bijvoorbeeld over hoe je de straks verplichte administratie opzet waarin alles staat over hoe de klantgegevens zijn verkregen en wie er inzage in heeft.

Over de peiling
De resultaten zijn verzameld tussen 16 en 26 juni via een digitale poll op de website van MKB Servicedesk. Hieraan is meegewerkt door 3192 ondernemers met tussen de 1 en 500 werknemers, actief in negen branches.