Datum: (373 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Marcommit

Waterdichte voorbereiding software audit is utopie vanwege missend inzicht’s-Hertogenbosch, 18 mei 2017 – Drie kwart van de SAP-gebruikers ziet een waterdichte voorbereiding op een software audit als utopie vanwege missend inzicht. Volledig inzicht in het huidige IT-landschap is volgens 47 procent de meest urgente maatregel in de voorbereiding, gevolgd door het begrip van de verschillende contractuele documenten (41%). Daarnaast wordt door 94 procent complexiteit in licensering gezien als een melkkoe voor softwareleveranciers. Dit blijkt uit onderzoek van de VNSG, Vereniging Nederlandstalige SAP gebruikers, onder ruim 100 SAP-gebruikers, leden van de VNSG.

Softwareleveranciers kunnen de zorgen rondom audits verminderen. Hulp bij het behouden van overzicht is hierbij het belangrijkst (38%). Ook hulp bij voorbereiding op audits (34%) en het regelmatig uitvoeren van audits (21%) dragen hieraan bij. Indirect gebruik vormt een groot obstakel voor SAP-gebruikers. Er is sprake van indirect gebruik als iemand functionaliteit of data in SAP-oplossingen gebruikt, zonder dat die persoon een gedefinieerde login heeft. 9 op de 10 SAP-gebruikers geven aan dat indirect gebruik op een andere manier verrekend moet worden. SAP anticipeert hierop met een recente aankondiging van een nieuwe indirect pricing policy, gebaseerd op de meest voorkomende use cases van indirect gebruik, namelijk Order-to-Cash, Procure-to-Pay en Static Read.

Mede door rechtszaken rondom indirect gebruik, is het een veelbesproken onderwerp in het nieuws. De VNSG is via het internationale netwerk SUGEN met SAP in gesprek om de belangen van de SAP-gebruiker rondom indirect gebruik te behartigen. Het doel is om meer transparantie te krijgen voor indirect gebruik, dat in de verschillende contractdocumenten en -bijlagen niet altijd duidelijk is omschreven.

Rob van der Marck, Directeur van de VNSG: “In mijn optiek zet SAP met de nieuwe pricing een belangrijke eerste stap op het gebied van meer duidelijkheid rondom indirect gebruik. Het laat zien dat de internationaal georganiseerde SAP User Groups een stem hebben in het verbeteren van de dienstverlening. De genoemde scenario’s zijn het meest voorkomend, maar zullen niet alle gevallen dekken. Het is nu afwachten hoe deze nieuwe regels voor indirect gebruik in de praktijk gaan uitpakken voor onze leden. De VNSG heeft vragen over details van deze eerste drie scenario’s en zet daarom het gesprek met SAP voort om meer duidelijkheid te verkrijgen.”

-----

Over de VNSG
De Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) is sinds 1988 hét platform voor alle SAP-gebruikers in het Nederlandse taalgebied. De VNSG ondersteunt gebruikers van SAP-software bij het verhogen van de toegevoegde waarde van deze software binnen hun organisatie. Enerzijds door het stimuleren en organiseren van kennisuitwisseling, anderzijds door het behartigen van de belangen van SAP-gebruikers richting de SAP-organisatie. De VNSG heeft 30 focusgroepen, een magazine en diverse nieuwsbrieven. Ook worden er webinars, themadagen, bijeenkomsten en een jaarlijks congres georganiseerd. Wereldwijd is de VNSG de oudste SAP-gebruikersvereniging. Er zijn 750 organisaties met 9500 individuele leden aangesloten bij de VNSG. Meer informatie vind je op www.vnsg.nl.
 
Meer informatie:
Marcommit
Marielle van Zanten
vnsg@marcommit.nl
035-5822730