DMP implementeert nieuwe storage- en back-upomgeving Hogeschool Windesheim

Onlangs won DMP de aanbesteding voor een nieuwe storage- en back-upomgeving van Hogeschool Windesheim. Inmiddels vierden beide organisaties de succesvolle oplevering van dit project. “We zijn onder de indruk van de kennis van DMP”, zegt Robert Slagter, binnen de ICT-afdeling van Windesheim als projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie van deze nieuwe storage- en back-upomgeving

Hogeschool Windesheim is één van de grotere hbo-instellingen van Nederland. In de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere komen ruim 20.000 studenten, duizenden cursisten en zo’n 2.000 medewerkers samen. “De aanbesteding is halverwege 2015 al gestart, maar de daadwerkelijke publicatie is in april 2016 geweest. We hebben toen een pakket van wensen en eisen opgesteld. Belangrijke eisen waren daarbij schaalbaarheid in zowel capaciteit als performance, een lage beheer inspanning en een brede ondersteuning van applicaties die gebruikt worden binnen het IT-landschap van Hogeschool Windesheim”, geeft Robert Slagter aan.

Uiteindelijk kwam de oplossing van DMP als winnaar uit de bus. “Vanaf het moment dat we zijn gaan zitten voor de ontwerpfase gaven onze mensen aan te maken te hebben met een goede partij die echt met een goede oplossing komt. We wisten dat DMP bekend staat als dé storage en back-up specialist in Nederland. De opgeleverde CommVault back-up en NetApp storage oplossing voldoen volledig aan de verwachtingen”. aldus Robert Slagter. Zijn mening wordt gedeeld door de ICT-collega’s die inhoudelijk de werkzaamheden hebben verricht en straks de omgeving gaan beheren.

Slagter geeft aan zeer tevreden te zijn met de oplossing en de implementatie ervan. “Buiten het product zijn we onder de indruk van de kennis van DMP. Onderling deelt men veel informatie en bij vragen is er een breed netwerk dan kan ondersteunen. Van de mensen die de ontwerpfase hebben gedaan, tot de uiteindelijke uitrol en testing van de oplossing: het kennisniveau is erg hoog.”

“Het is een voorrecht om bij een toonaangevende onderwijsinstelling als Windesheim deze storage- en back-up oplossing te kunnen implementeren”, aldus Maurice Pastoor, Sales Director bij DMP. Pastoor: “De samenwerking met de ICT-organisatie verliep uitstekend. Het resultaat is een omgeving die klaar is voor de toekomst. DMP is trots en blij hier haar steentje aan bij te hebben gedragen.’Over DMP

DataManagement Professionals B.V. (DMP) is, zoals de naam al aangeeft, een hoogwaardig kennisbedrijf op het gebied van datamanagement, met als speerpunt storageoplossingen in combinatie met de back-up- en archiveringssoftware van Commvault. DMP biedt storageoplossingen op basis van All-flash, hybride, hyper converged en Software-Defined. Daaromheen levert DMP diensten als support, consultancy en remote beheer om de combinatie van Commvault software en storage optimaal te laten samenwerken tot een betrouwbare storage-, back-up- en archiveringsoplossing. We Store, Protect and Manage your data. www.dm-p.com