'Goede afspraken maken over bereikbaarheid buiten werktijd'

Door werknemers het recht te geven om buiten werktijd onbereikbaar te zijn, wil PvdA-lijsttrekker Asscher hen beschermen tegen werkstress. Steeds meer loopt werk- en privétijd door elkaar. En het bedrijfsleven is hierop alert, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij zien in het maken van goede persoonlijke afspraken een betere oplossing dan via een generieke wet. 'Elke werknemer heeft namelijk eigen behoeften.'

Werkelijkheid anders
Dit voorstel van de PvdA, dat moet gelden voor bedrijven vanaf 50 werknemers, sluit niet aan op de werkelijkheid, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. 'De ene werknemer kan het juist prettig vinden om buiten werktijden met regelmaat mail te checken, bijvoorbeeld omdat dat de volgende dag weer scheelt. Maar een andere werknemer kan dat juist als belastend ervaren.' Daarom zal een wet volgens de werkgeversorganisaties minder goed werken dan het maken van goede afspraken tussen werkgever en werknemers.

Niet goed dreigt te gaan
Het is namelijk in het belang van werknemers en werkgever dat eventuele problemen samen worden aangepakt en opgelost. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is het aan werkgevers om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en goed oog te hebben voor hun medewerkers. En het is aan werknemers om zelf tijdig aan de bel te trekken als het niet goed dreigt te gaan. 'Want dat is van de buitenkant niet altijd goed zichtbaar.'

Burn-out en loondoorbetaling
MKB-Nederland en VNO-NCW roepen werkgevers op om alert te blijven op dit onderwerp. Want burn-outs en stressgerelateerde ziekten zijn een groeiend probleem, dat inmiddels een derde van alle ziektegevallen in Nederland betreft. Overigens zijn ziektes als burn-out vaak niet puur werkgerelateerd, maar het gevolg van een opeenstapeling van problemen. Toch is het in het belang van werkgevers om dit via arbobeleid en preventie te voorkomen, omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor loondoorbetaling en re-integratie.

Gebruik smartphone
Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is duurzame inzetbaarheid momenteel een van de belangrijkste HR-onderwerpen in bedrijven. In élk bedrijf waar de werk-privébalans schommelt, moeten werkgever en werknemers daar zelf samen afspraken over (blijven) maken, als zij dat nodig vinden. Bijvoorbeeld over wat 'redelijk gebruik van IT-apparatuur (als smartphones, tablets, etc)' is. Dat kan per bedrijf, functie en persoon verschillen.