Datum: (530 dagen oud)
Bedrijf:

Esize genoemd in ‘Vendor Landscape ePurchasing rapport’Forrester heeft op 18 november jl. haar nieuwste rapport gepresenteerd over de laatste trends en ontwikkelingen in het Source-to-Pay domein:

‘Vendor Landscape: ePurchasing Suites, 2016 to 2017’

Het Vendor Landscape rapport van Forrester wordt mondiaal gezien als één van de meest toonaangevende. Vermelding is voorbehouden aan softwareleveranciers die complete en geïntegreerde suites bieden die het gehele ’source-to-pay’ spectrum omvatten. Er is slechts een beperkt aantal leveranciers die een ‘fully-integrated-software-suite’ leveren. Esize wordt  als enige partij uit de Benelux vermeld. Paul van Rietschoten, Chief Technology Officer bij Esize is enthousiast over de erkenning van Forrester:

‘Het onderzoek van Forrester laat andermaal zien dat Esize sinds de oprichting in 1999, een trendsetter is voor de e-Procurement markt in de Benelux. De keuze die wij ooit gemaakt hebben door een ‘source-to-pay’ suite te willen bieden wordt in dit onderzoek andermaal bevestigd. Het is een mooie stimulans dat onze onophoudelijke technologische en functionele innovaties er niet alleen toe leiden dat steeds meer organisaties voor ons kiezen, maar dat onze investeringen ook worden opgemerkt en gewaardeerd door de gerenommeerde analisten van Forrester. Het onderzoek bewijst dat er ruimte is voor specialisten als Esize en bovendien dat lokale aanwezigheid met referenties en een leveranciersnetwerk een zeer belangrijke motivatie vormt voor organisaties die op zoek zijn naar de juiste oplossing. Die leidende positie in de Benelux zullen we de komende jaar gaan versterken en uitbreiden’.

Het rapport is te vinden via Forrester’s website


Esize included in ‘Vendor Landscape ePurchasing report’

On 18 November last, Forrester presented its most recent report on the latest trends and developments in the ePurchasing Suites market:

‘Vendor Landscape: ePurchasing Suites, 2016 to 2017’

Forrester’s Vendor Landscape report is regarded globally to be one of the world’s leading reports.

Esize is named as a fully integrated ‘source-to-pay’ solution. Although the report doesn’t state that Esize is the only native vendor, there isn’t any other native Benelux vendor mentioned. Paul van Rietschoten, Chief Technology Officer at Esize is very enthusiastic about this recognition by Forrester:

‘We believe our inclusion in The Forrester report shows that Esize has been a trendsetter for the e-Procurement market in the Benelux, since its establishment in 1999. We think this study provides confirmation of the choice we took to provide a ‘source-to-pay’ suite. It is certainly very encouraging that our ongoing technological and functional innovations not only result in more and more organisations opting for our products, but also that our investments are acknowledged and appreciated by the renowned analysts at Forrester. In our opinion, being included in the report is proof that there is room for specialists such as Esize on the market, and also that local presence with references and a supplier network is a very important aspect for organisations who are searching for their ideal solution. We shall continue to reinforce and expand on that leading position in the Benelux in the year to come’.              

The report can be found on Forrester’s website