Fox-IT en SWIFT herbevestigen cybersamenwerking tijdens Belgisch staatsbezoek aan Nederland

Memorandum van overeenstemming cementeert cyberbeveiligingsakkoord

Delft, 30 november 2016Fox-IT en SWIFT maken de ondertekening van een memorandum van overeenstemming bekend om hun samenwerking betreffende cybersecurityuitdagingen die de mondiale financiële gemeenschap aantasten, te herbevestigen.

In aanwezigheid van Minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking Liliane Ploumen en Minister-President Geert Bourgois, Minister-President Rudi Vervoort, en Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem van België, als onderdeel van het staatsbezoek van België aan Nederland, tekenden SWIFT en Fox-IT een memorandum van overeenstemming ter bevestiging van hun samenwerking om SWIFT’s cyberveiligheidinspanningen te ondersteunen.

Fox-IT werkt nauw samen met SWIFT op het gebied van cybersecurity. Samen met BAE Systems, ondersteunt het SWIFT bij het toepassen van het Customer Security Programme (CSP) van de coöperatie

SWIFT’s Customer Security Programme werd opgestart in juni 2016. Het is een specifiek initiatief om de veiligheid van internationaal bankieren te versterken en verder te laten evolueren, bouwend op de al gedane inspanningen van SWIFT en de sector. Samen met BAE Systems, werkt Fox-IT nauw samen met SWIFT’s Customer Security Intelligence team om de informatie-uitwisseling met betrekking tot klantenbeveiling van de coöperatie te versterken.

In het kader van dit informatie-uitwisseling initiatief, onderzoekt de groep klantenbeveiligings-incidenten en ondersteunt het eveneens onderzoeken van klanten. SWIFT publiceerde al eerder geanonimiseerde bevindingen over de werkwijze die gebruikt wordt tijdens cyberaanvallen. Het ontwikkelde eveneens Indicators of Compromise (IoCs), en gaf klanten informatie om deze aanvallen beter te detecteren en te voorkomen.

Naast al eerder aangekondigde SWIFT CSP maatregelen, heeft dit proactief verzamelen van inlichtingen en forensische analyse al tastbare resultaten opgeleverd, en geholpen bij het detecteren en voorkomen van aanvallen bij SWIFT-klanten.

Over het SWIFT Customer Security Programme
SWIFT’s Customer Security Programme, opgestart in juni 2016, is een specifiek initiatief ontworpen om de veiligheid van internationaal bankieren te versterken en verbeteren, verder bouwend op de al gedane inspanningen van SWIFT en de sector. Het programma zal een operationeel en veiligheids-referentiekader duidelijk definiëren, waaraan klanten moeten voldoen om hun verwerking en behandeling van SWIFT berichten voldoende te beschermen. SWIFT zal tevens zijn producten en diensten blijven verbeteren om klanten te voorzien van bijkomende verdediging en beschermingsmechanismen, die op hun beurt klanten helpen aan het referentiekader te voldoen.

Het programma richt zich op de volgende vijf wederzijds versterkende initiatieven:

- Verbetering van informatie-uitwisseling binnen de internationale gemeenschap
- Verbetering van SWIFT-gerelateerde instrumenten voor klanten
- Verbetering van de richtlijnen en omkadering
- Ondersteuning van verhoogde controles voor transactiepatroon-herkenning
- Verbetering van de ondersteuning bij dienstverlening door derden

-------------

Over Fox-IT
Fox-IT voorkomt, onderzoekt en beperkt de meest serieuze dreigingen door cyberaanvallen, datalekken of fraude met innovatieve oplossingen voor overheid, defensie, politie, vitale infrastructuur, banken en grote bedrijven wereldwijd. In zijn aanpak combineert het bedrijf slimme ideeën met technologie om hiermee innovatieve oplossingen te bieden die zorgen voor een veilige maatschappij. Fox-IT ontwikkelt producten en maatwerkoplossingen om de beveiliging van gevoelige overheidssystemen te garanderen, industriële netwerken te beschermen, online bankiersystemen te verdedigen en strikt vertrouwelijke data te beveiligen. Kijk voor meer informatie op https://www.fox-it.com/nl/ of op de Fox-IT newsrooom: https://www.fox-it.com/nl/over-fox-it/corporate-nieuws/.

Over SWIFT
SWIFT is een internationale coöperatie in eigendom van haar leden en internationaal marktleider op het gebied van beveiligde financiële berichtendienst.

Wij voorzien onze gemeenschap met een communicatie platform voor het versturen van berichten en standaarden, en bieden producten en diensten aan om de toegang, integratie, identificatie, analyse en financiële fraude bestrijding te faciliteren.

Ons platform, producten en diensten verbinden meer dan 11.000 bank- en waardenpapierenorganisaties, marktinfrastructuren en bedrijven in meer dan 200 landen en territoria, zodat klanten veilig en betrouwbaar kunnen communiceren en gestandaardiseerde financiële berichten kunnen uitwisselen. Als hun betrouwbare leverancier, faciliteren wij internationale en lokale financiële berichtenstromen, en ondersteunen handel over heel de wereld; wij streven voortdurend operationele excellentie na en zoeken oplossingen om kosten te verlagen, risico’s te verminderen en operationele inefficiënties weg te nemen.

Het hoofdkantoor van SWIFT is gevestigd in België. SWIFT’s bestuur en overzicht versterken het neutrale, mondiale karakter van de coöperatieve structuur. Het wereldwijde kantoornetwerk van SWIFT garandeert een actieve aanwezigheid in alle grote financiële centra.

Voor meer informatie, bezoek www.swift.com of volg ons op Twitter: @swiftcommunity en LinkedIn: SWIFT

Contactpersonen voor de pers
MCS PR, Fox-IT Persdesk, e-mail foxit@mcspr.nl, tel. 023 - 562 8208.