Onderzoek: data governance cruciaal om potentieel van Business Intelligence te benutten

Gebrek aan governance zorgt bij de helft van de organisaties voor inconsistente en onbetrouwbare conclusies

Schiphol, 30 november 2016 – 81 procent van de organisaties wereldwijd geeft aan dat Business Intelligence (BI) programma’s een significante bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. 45 procent hiervan spreekt zelfs over een zeer significante bijdrage. Ondanks deze positieve resultaten, wordt het potentieel van BI nog niet volledig verzilverd. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Qlik®, leider in visual analytics, en Forbes Insights onder ruim 437 zakelijke en IT-managers op seniorniveau uit Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific.

Uitdagingen
Kijkend naar de huidige BI-programma’s, geeft 48 procent van de respondenten aan dat er nog veel kansen onbenut blijven. Dit is voornamelijk te wijten aan de inconsistentie van verschillende databronnen (61%) en incomplete data (57%). Daarnaast noemt 56 procent van de organisaties dat data onvoldoende over verschillende afdelingen en silo’s wordt gedeeld. Vooral bij zorginstellingen en financiële organisaties is dit een prangend probleem (respectievelijk 76% en 68%). Dit is mede te wijten aan wet- en regelgeving rondom privacy. Als laatste geeft 53 procent van de respondenten aan dat ze moeite hebben om één versie van de waarheid te verkrijgen. Zij geven aan dat hun BI-processen resulteren in inconsistente en onbetrouwbare conclusies.

Roep om governance
Om bovenstaande problemen te verhelpen besteden organisaties steeds meer aandacht aan governance, zo blijkt uit het onderzoek. 78 procent geeft aan dat data governance vitaal is voor succes met BI en 65 procent ziet governance als belangrijk middel om eindgebruikers in staat te stellen om zelf nieuwe inzichten te ontdekken met BI. Kijkend naar hoe de managers stappen zetten in governance, is het opvallend dat de meeste respondenten (83%) maatregelen nemen om de toegang tot data te managen op afdelingsniveau. 81 procent wil de toegang tot data regelen op basis van functie. 76 procent van de respondenten kiest ervoor de toegang te regelen op basis van specifieke BI-dashboards of oplossingen.

Mike Saliter, VP Global Industry Solutions bij Qlik: “Voor governance is een goede balans nodig tussen consistentie en flexibiliteit. Helaas bestaat er geen perfecte formule, maar de zoektocht naar het juiste niveau van governance binnen jouw organisatiecultuur is cruciaal om zoveel mogelijk waarde te halen uit Business Intelligence.”

Het volledige onderzoeksrapport is te lezen via: Breakthrough Business Intelligence: How Stronger Governance Becomes a Force for Enablement

------

Over Forbes Insights
Forbes Insights is the strategic research and thought leadership practice of Forbes Media, publisher of Forbes magazine and Forbes.com, whose combined media properties reach nearly 75 million business decision makers worldwide on a monthly basis. Taking advantage of a proprietary database of senior-level executives in the Forbes community, Forbes Insights conducts research on a host of topics of interest to C-level executives, senior marketing professionals, small business owners and those who aspire to positions of leadership, as well as providing deep insights into issues and trends surrounding wealth creation and wealth management.

Over Qlik
Qlik® is het toonaangevende visual analytics platform en de pionier op het gebied van business intelligence, gedreven door gebruikers. Qlik’s portfolio, met cloud-based en on-premise oplossingen, voldoet aan de groeiende behoefte van klanten naar rapportage en visuele self-service analyses voor guided, embedded en op maatgemaakte analytics, ongeacht de locatie van data. Klanten die Qlik Sense®, QlikView® and Qlik® Cloud gebruiken, halen betekenis uit informatie van verschillende bronnen en ontdekken verborgen relaties tussen data. Dit leidt tot inzichten die goede ideeën tot stand brengen. Het hoofdkantoor van Qlik is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. Qlik werkt in meer dan 100 landen en heeft meer dan 40.000 klanten wereldwijd.

###

© 2016 QlikTech International AB. All rights reserved. Qlik®, Qlik® Sense, QlikView®, QlikTech®, Qlik Cloud®, Qlik DataMarket®, Qlik Analytics Platform®, Qlik NPrinting™, Qlik Connectors™ en QlikTech logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Meer informatie
Marcommit 
Laura Rijks
035-5822730 
qlik@marcommit.nl