Datum: (580 dagen oud)
Bedrijf:
PR: ItsaRep

VMware fier aan kop in servervirtualisatieBreda, 24 oktober 2016 – Ruim drie kwart van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers maakt gebruik van servervirtualisatie. De meest gebruikte oplossing voor servervirtualisatie is VMware (72,6%), daarna volgt Microsoft met 19 procent. Op de derde plek staat Citrix met ruim 7 procent. In het afgelopen jaar is het aandeel van Microsoft met circa 5 procent gestegen en dat van Citrix ongeveer gelijk gebleven. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van circa 3.500 gesprekken die zijn gevoerd met IT-verantwoordelijken van bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers over de gebruikte infrastructuur.Servervirtualisatie stabiel
De verschillen tussen de onderscheiden marktsegmenten zijn relatief beperkt. Citrix kent haar sterkste positie in het publieke domein, terwijl Microsoft juist bij medium sized businesses het grootste aandeel heeft. Binnen de non-profitsector wordt het meest gebruikgemaakt van software voor servervirtualisatie namelijk bijna negen op de tien bedrijven. In de transportsector ligt het gebruik het laagst. Hier geeft drie op de vijf locaties aan servervirtualisatie toe te passen.Desktopvirtualisatie stijgend
Het gebruik van virtuele desktops lijkt nu snel aan populariteit te winnen. In 2013 gaf een kleine 10 procent aan te beschikken over oplossingen voor desktopvirtualisatie. Nu is dat gestegen naar bijna een kwart van de locaties. In een aantal segmenten is het gebruik verdubbeld of verdrievoudigt. De snelste stijgers zijn overheidsinstellingen en het onderwijs. Zo is er een sterke stijging te zien in het gebruik van virtuele desktops onder Nederlandse gemeenten.Ook segmentatie naar werknemersklassen laat over de gehele linie een duidelijke toename zien in het gebruik van virtuele desktops. De penetratie ligt het hoogst bij grotere organisaties. Zo ligt de penetratie van het gebruik van virtuele desktops bij bedrijven met 200 tot 500 werknemers op ruim 30 procent (terwijl dit in 2014 nog ongeveer 20 procent was), bij 500 tot 1.000 op ongeveer 40 procent en bij 1.000+ organisaties op ruim 30 procent. Bij locaties met 50 tot 100 werknemers ligt het gebruik vooralsnog het laagst namelijk op 16,2 procent. In het resterende segment, 100-200 medewerkers, ligt het gebruik op 21,8 procent.

Waar bij servervirtualisatie VMware de meest voorkomende oplossing is, is dat bij desktopvirtualisatie de software van Citrix. Ruim zes op de tien oplossingen betreft een Citrix-toepassing. Bij locaties van multinationals kent Citrix, met bijna 65 procent, haar sterkste installed base-aandeel. VMware wordt met 33 procent relatief veel gebruikt bij instellingen uit de publieke sector. Atos, overall de nummer drie, komt met ruim 18 procent uitsluitend bij multinationals voor. Microsoft wordt met ruim 17 procent bovengemiddeld ingezet binnen medium sized businesses.

Overall virtualisatieoplossingen
Over de algehele linie is een stijgende lijn te zien over de drie virtualisatieoplossingen. Ruim een derde (37%) van de locaties geeft aan gebruikt te maken van applicatie virtualisatieoplossingen zoals Citrix XenApp en Microsoft App-V. Het gebruik van virtuele desktops wordt door bijna een kwart van de locaties gebruikt. Binnen servervirtualisatie is het grootste aandeel te zien. Ruim 77 procent geeft aan oplossingen te gebruiken zoals VMware EXSXi of Microsoft Hyper-V.-----------------

Noot voor de redactie:
Bijschrift bij afbeeldingen:
Figuur 1: Installed base servervirtualisatie
Figuur 2: Penetratie gebruik servervirtualisatie
Figuur 3: Penetratie gebruik desktopvirtualisatie
Figuur 4: Totaaloverzicht virtualisatieoplossingen

Over Computer Profile
Computer Profile is de strategische marketingpartner voor ICT-bedrijven die data omzet in business en meetbare resultaten. Alle relevante gegevens over de doelgroepen worden op permanente basis geactualiseerd, met als resultaat de meest rijke en inzichtelijke data over de IT- en telecomwereld. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste organisaties binnen het bedrijfsleven en de overheid in de Benelux en biedt actuele inzichten in hun ICT-projecten op basis van 180.000 contacten.

Op basis van deze data voert Computer Profile snelle en doeltreffende analyses uit waardoor ICT-organisaties de meest relevante doelgroep kunnen benaderen. Daarnaast kan een team van gekwalificeerde telemarketing agents worden ingeschakeld bij het vinden van relevante projecten door inbound en outbound Demand Generation-activiteiten. De bestaande expertise wordt bovendien aangewend voor het ontwikkelen en op de markt brengen van eigen softwaretools.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda en biedt, als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG), dezelfde standaard in kwaliteit en uitvoering ook in andere Europese landen. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.

Meer informatie:
Marcommit
Rosalie Hage
035-5822730
computerprofile@marcommit.nl