E-mail service providers tekenen DDMA kwaliteitsconvenant

Amsterdam, 7 april 2016 - De e-mail service providers (ESP’s) die zijn aangesloten bij branchevereniging DDMA committeren zich aan technische richtlijnen voor e-mailverzending. Zij hebben een convenant ondertekend waarin staat hoe zij vereisten uit de wet en de Code E-mail technisch juist inregelen. Hiermee faciliteren zij de adverteerder in het verantwoord e-mailen. 

Adverteerder faciliteren in compliance
Ronald Dubbeldam (Measuremail), voorzitter van de DDMA commissie ESP’s  is verheugd over het convenant: “ESP’s zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het kanaal. Door het convenant te ondertekenen, geeft een ESP de adverteerder de garantie dat wettelijke normen technisch gefaciliteerd worden. Denk aan eenvoudige afmeldmogelijkheden en werkende reply-adressen. Daarnaast voldoen de ESP’s aan extra regels die zij nodig vinden voor een professioneel en verantwoord gebruik van het kanaal. Denk aan bouncemanagement  of de inzet e-mailauthenticatie als middel in de strijd tegen phishing en spoofing.”De ESP opereert als schakel tussen de verzender en ontvanger van e-mail en speelt een belangrijke rol in e-mail deliverabillity. Alhoewel een ESP – als verzendplatform - niet meteen aanspreekpunt is bij overtredingen van de Code E-mail of de wet, willen zij de adverteerder faciliteren in zijn compliance. “Duidelijke standaarden helpen bij het tegengaan van spam en het vergroten van deliverabillity”, aldus Dubbeldam.

Substantieel deel van de markt sluit zich aan
Het Convenant is momenteel ondertekend door zeven ESP’s: Tripolis, iConneqt. MeasureMail, E-ngine, Webpower, Mailplus en Hellodialog. Dit is reeds een substantieel deel van de markt. De DDMA commissie heeft inmiddels ook contact opgenomen met andere ESP’s over het ondertekenen van het convenant.

Meer over het convenant en de technische richtlijnen is te vinden op de website van DDMA: https://ddma.nl/wat-doet-ddma/onderzoek/e-mail-convenant-en-technische-richtlijnen/

//

Over DDMA en de commissie ESP’s
Branche organisatie DDMA is een platform van 275 bedrijfsleden dat zich inzet voor de ontwikkeling en kwaliteit van de innovatieve, data driven, marketingsector. Het doel van de commissie E-mail Service Providers (ESP’s) is de verdere professionalisering van de e-mailindustrie in samenwerking met inboxproviders, toezichthouders, klanten (=verzenders) en ontvangers. De ESP’s actief in deze commissie beslaan het leeuwendeel van de markt voor (commerciële) e-mailverzending in Nederland. In goede samenwerking vormen zij een waardevolle gesprekspartner voor bovengenoemde partijen.

Meer informatie:
DDMA
Jitty van Doodewaerd
020 4528413