IBIS-TRAD 7 vereenvoudigt begroten van projecten

Leidschendam, 31 maart 2016 – Ibis, leverancier van software voor de bouw, vastgoed en GWW, introduceert IBIS-TRAD 7. Deze calculatiesoftware bevat zowel veel nieuwe functies als een intuïtievere gebruikersinterface, die het begroten van projecten verder vereenvoudigen en versnellen. IBIS-TRAD 7 is tevens geoptimaliseerd naar de nieuwste ICT-technologie voor een bouwwereld waarin steeds vaker met smartphones, tablets en apps wordt gewerkt.

Samenvatting nieuwe en verbeterde functionaliteit
IBIS-TRAD 7 is het resultaat van twee jaar voorbereiden en intensief ontwikkelen volgens de scrummethodiek. De belangrijkste toegevoegde en verbeterde functies zijn samen te vatten binnen de volgende vier thema’s:
  1. Calculeren vereenvoudigen
  2. Opmaken en afdrukken van begrotingen
  3. Eenvoudiger werken met meetstaten
  4. Bestanden importeren en exporteren
Intuïtievere gebruikersinterface
Een andere verbetering is de nieuwe interface. Deze is in samenwerking met een groot aantal gebruikers tot stand gekomen en bevat onder andere lintmenu’s om alle beschikbare functies intuïtiever toegankelijk te maken. “In IBIS-TRAD 7 hebben wij zowel veel functionele wensen ingevuld, als geanticipeerd op de meest recente ICT-ontwikkelingen”, zegt Wil Jong, Product-manager IBIS-TRAD. “Dit is een belangrijke nieuwe versie van gebruikers voor gebruikers.”  

Over Ibis
Het Integraal Bouw Informatie Systeem - Ibis, is de naam van onze software, ontwikkeld voor alle betrokkenen bij bouw- en GWW-projecten, door bouwkundigen, civiel technici en IT-ers van Brink Groep. Ter ondersteuning van de totale levenscyclus van elk type gebouw, kunstwerk of infrastructuurtracé. Ibis is open en daardoor eenvoudig te integreren met andere ontwerp-, administratie- of ERP-software. Ibis software wordt al ruim 30 jaar gebruikt door architecten, adviseurs, aannemers, bouwbedrijven, overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Zij ramen, calculeren, begroten, plannen en administreren daar dagelijks hun bouw- en infrastructuurprojecten mee. Verder wordt Ibis door steeds meer vastgoedbeheerders gebruikt voor het begroten en plannen van het meerjarenonderhoud (MJOP). Meer informatie is te vinden op: www.ibis.nl

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
AddIT Benelux
Peter Gloudemans
Telefoon: 06-53471777
E-mail: peter.gloudemans@addit-benelux.nl

Of met:

Ibis B.V.
Wil Jong, Productmanager
Telefoon: 070-3015321
E-mail: w.jong@ibis.nl