Nieuw boekje over ICT in de zorgsector

Het ICT informatiecentrum publiceert het boek 'Zorg en ICT', over hoe ICT kan bijdragen aan verhoging van de kwaliteit, efficiency en effectiviteit in de zorg. In diverse artikelen toont het boekje het belang van moderne ICT oplossingen bij het streven van de zorgsector naar meer kwaliteit, grotere veiligheid voor patiënten, een vertrouwelijke omgang met medische gegevens  en lagere kosten. De publicatie is in gedrukte vorm of als e-book gratis beschikbaar op ICTboekensite.nl, het boekenoverzicht van het ICT informatiecentrum.

Over de inhoud
De kosten van de zorg zijn doorlopend een belangrijk thema bij discussies over de kwaliteit ervan. Hoewel het streven is die kwaliteit steeds verder te verhogen,  is er steeds minder geld beschikbaar om dat te realiseren. Innovatieve oplossingen zijn nodig om alle doelstellingen met betrekking tot effectievere en efficiëntere bedrijfsprocessen te bereiken. Vanuit de ICT branche worden deze innovatieve oplossingen aangereikt. In het boekje 'Zorg en ICT' presenteren kennispartners van het ICT informatiecentrum diverse digitale innovaties, die kunnen helpen bij het verder structureren van de bedrijfsprocessen in de zorg, het verlagen van de kosten en  het verhogen van de veiligheid.

ICT informatiecentrum
Het onafhankelijke ICT informatiecentrum publiceert sinds 2001 boeken, websites, whitepapers, checklists, gidsen en andere media rondom de toepassing en keuze van bedrijfssoftware en andere zakelijke ICT oplossingen. Jaarlijks maken meer dan 200.000 (mee)beslissers gebruik van deze media bij het opzetten en uitvoeren van hun ICT projecten. Het ICT informatiecentrum is volledig zelfstandig en onafhankelijk. Het heeft daarom geen enkel belang bij de keuze van ICT oplossingen of leveranciers daarvan. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Patrick Houthuijzen
ICT informatiecentrum, Houten
(085) 40 10 218
info@ictinformatiecentrum.nl
ICTinformatiecentrum.nl