Oude IT-infrastructuur remt innovatie

  • 42% van de onderzochte IT-professionals vindt dat IT een grol rol speelt in de concurrentiekracht
  • Tegelijkertijd is slechts 13% is van mening dat de huidige IT-architectuur voldoet aan de nieuwe eisen van de markt

Hoofddorp, 9 februari 2015 – IT is een belangrijk middel om het verschil te maken met concurrenten, maar in de praktijk blijken de mogelijkheden van bedrijven op dit gebied beperkt. Slechts 13 procent van de IT-professionals is van mening dat de huidige IT-architectuur voldoet aan de nieuwe eisen van de markt. IT-legacy en de complexiteit van dagelijks beheer worden daarbij aangemerkt als de belangrijkste barrières van IT-afdelingen om innovatie te bewerkstelligen. Dat blijkt uit de Benchmark toekomstbestendigheid van IT-architecturen van Nutanix, leverancier van next generation enterprise computing-oplossingen.
 
Nutanix ondervroeg voor het onderzoek IT-professionals bij een kleine 200 organisaties uit de Benelux. Het onderzoek laat zien dat bedrijven en directies de mogelijkheden van IT hoog waarderen en het zien als een belangrijk middel in hun strijd met concurrenten. 42 procent van de respondenten geeft aan dat IT een grote rol speelt voor de concurrentiekracht (40 procent zegt ‘een rol’ en 16 procent zegt ‘geen/nauwelijks een rol’) en 39 procent beschouwt de overstap naar een nieuwe IT-infrastructuur als een belangrijke strategische beslissing. Organisaties lijken daarmee duidelijk het belang van IT te erkennen. Toch wordt er relatief weinig van de innovatiekracht van IT gebruikgemaakt. Slechts 13 procent van de respondenten geeft aan dat hun IT-architectuur voldoet aan de nieuwe eisen en behoeften vanuit de markt. En 56 procent zegt dat minder dan tien procent van het IT-budget aan innovatie wordt besteed. 

Complexiteit van beheer
Het IT-budget gaat over het algemeen op aan het onderhouden, ondersteunen en uitbreiden van bestaande IT-infrastructuren. Legacy-systemen en –applicaties die het integreren, ontsluiten en opschalen van systemen moeilijk maken, wordt door 55 procent van de respondenten aangemerkt als een belangrijke oorzaak voor het onvermogen om in te spelen op wensen van de business. 47 procent van de respondenten gaf bovendien aan dat de complexiteit van het beheer een belangrijke bottleneck is. De inflexibiliteit van IT-systemen lijkt daarmee de innovatiekracht van organisaties in belangrijke mate te beperken.

Flexibele IT
De redenen om voor een nieuwe IT-architectuur te kiezen, onderschrijven de wens voor een flexibelere IT-infrastructuur. Flexibiliseren van IT-infrastructuur wordt door 55 procent van de respondenten aangemerkt als een belangrijke methode om de wensen op de directieagenda te verwezenlijken. Daarnaast blijkt vanuit businessperspectief wendbaarheid (53% van de respondenten) - het snel in kunnen spelen op veranderingen - de belangrijkste motivatie te zijn om voor een nieuwe IT-architectuur te kiezen.

SaaS in het vizier
Er is ook naar de adaptatie van cloud computing nader bekeken. Wanneer het gaat om cloud-infrastructuren geeft 81 procent van de ondervraagden aan interesse te hebben in SaaS. IaaS werd door 40 procent als interessant aangegeven en PaaS door 34 procent. De interesse in SaaS lijkt een direct gevolg van de uitdagingen waar veel van de ondervraagden zich voor geplaatst zien. De flexibiliteit waarmee SaaS inzetbaar is, biedt een oplossing voor het werken met starre en monolitische legacy-systemen.

“Dit onderzoek laat duidelijk zien dat de klassieke, gelaagde IT-infrastructuur, met een duidelijk scheiding tussen storage, server en virtualisatie, niet goed meer past bij de dynamische IT-behoeften van deze tijd,” zegt Patrick van de Werken, regional director Northern Europe bij Nutanix. “Bedrijven willen wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op marktkansen, maar in de praktijk blijkt de IT-infrastructuur dermate complex dat die ruimte om te innoveren achterblijft. Bedrijven die hun IT-infrastructuur weten te flexibiliseren hebben de komende jaren een belangrijk - en in vele gevallen beslissend - concurrentievoordeel. Zij kunnen diensten sneller aanbieden, kunnen betere kwaliteitsgaranties geven en kunnen investeringen effectiever afstemmen op de gewenste IT-behoefte.”##

Over het onderzoek
In opdracht van Nutanix heeft onderzoeksbureau Prospex een benchmark uitgevoerd onder Nederlandse IT-professionals (CIO’s, IT-managers, architecten en datacenterspecialisten) naar de toekomstbestendigheid van IT-architecturen en datacenters. In totaal zijn er een kleine 200 organisaties in de Benelux benaderd uit verschillende sectoren, als overheid, onderwijs, gezondheidszorg, dienstverlening, productie, financiële instellingen, transport en logistiek en retail. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 23 september en 27 oktober 2015.

Over Nutanix 
Nutanix is een leverancier van invisible infrastructure voor next generation enterprise computing. De technologie van Nutanix stelt IT-organisaties in staat zich te richten op applicaties en diensten die ze aan de business leveren. Het software-gedreven Xtreme Computing Platform brengt compute, virtualisatie en storage terug tot één oplossing en maakt het beheer van het datacenter eenvoudig. Klanten krijgen met behulp van Nutanix een voorspelbare, betrouwbare performance, lineaire schaalbaarheid en het gemak van infrastructuur uit de cloud. Ga voor meer informatie naar www.nutanix.com of volg ons op Twitter @nutanix.

Meer informatie voor de pers
Lubbers De Jong
Bram Semeijn
020 205 04 48
Bram@lubbersdejong.nl

Nutanix
Patrick van de Werken
06 5346 2342
pvdw@nutanix.com

Dit persbericht kunt u ook online vinden op de website van Lubbers De Jong