Belastingdienst zet digitale handtekening onder convenant

Papierloos kantoor Decos inspireert ook rijksambtenaren

Noordwijk, 29 juli 2015 – De Belastingdienst heeft digitalisering en efficiëntie hoog in het vaandel staan en wil daarom zo min mogelijk met papier werken. Naar voorbeeld van het honderd procent papierloze kantoor van Decos en de eigen ambities op het gebied van digitalisering, heeft de dienst een volgende stap gezet: een digitaal ondertekend convenant horizontaal toezicht. Jaap Zoon, landelijk directeur Grote ondernemingen bij de Belastingdienst, en Paul Veger, CEO van Decos, hadden de primeur en zetten bij Decos voor het eerst in de geschiedenis een digitale handtekening onder een convenant.

De digitale ondertekening van het convenant past binnen een bredere wens van de Belastingdienst om zoveel mogelijk processen digitaal uit te voeren. Zo werden er afgelopen jaren ook al grote stappen genomen op het gebied het facturatieproces en de correspondentie met burgers. Ten aanzien van het digitaal ondertekenen van convenanten en contracten zijn er geen wettelijke beperkingen. De wens van Decos om een convenant met de Belastingdienst papierloos te ondertekenen viel dan ook in goede aarde.

“Het papierloze convenant past mooi bij de ambities van de Belastingdienst,” stelt Jaap Zoon, directeur Grote ondernemingen bij de Belastingdienst. “De wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal. Als Belastingdienst willen we die kansen benutten en de interactie met burgers en bedrijven op een andere manier inrichten. Digitaal heeft daarom bij ons de voorkeur boven papier.”

Horizontaal toezicht
Het convenant gaat om horizontaal toezicht en is in feite een samenwerking op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen tussen Decos en de Belastingdienst. Met het convenant spreken beide partijen af samen te werken op basis van begrip, vertrouwen en transparantie waardoor de kwaliteit van de aangiften behouden en verbeterd wordt. Het convenant biedt Decos een aantal voordelen. Zo is er één aanspreekpunt bij de Belastingdienst en er is sneller duidelijkheid over de aanslag, waardoor minder toezicht en controle achteraf nodig is.

Paul Veger, CEO van Decos: “Een goede relatie met de Belastingdienst vind ik heel belangrijk. Ik verwacht dat het convenant het contact met de fiscus nog makkelijker maakt. Het geeft ons een gevoel van partnerschap. Horizontaal toezicht zorgt voor een meer gelijkwaardige relatie tussen fiscus en bedrijven. We vinden het bovendien geweldig dat de Belastingdienst bij ons het convenant ondertekend heeft met een digitale handtekening. Ik denk dat dat in de toekomst nog vaker gaat gebeuren.”


Van links naar rechts: Paul Veger – Jaap Zoon – Arie Hoek

##

Over Decos
Decos digitaliseert de wereld en verbindt mensen en informatie. Op deze manier helpt zij bedrijven en overheidsorganisaties vandaag invulling te geven aan de standaard van morgen. Decos, dat zelf 100 procent papierloos werkt, richt zich op informatie- en documentmanagement, real-time samenwerking, duurzaamheid en mobiliteit. Organisaties die reeds gebruik maken van de slimme oplossingen van Decos, zoals de gemeente Amsterdam, KPN, veiligheidsregio Groningen en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, werken efficiënter en effectiever samen. Met elkaar geven zij vorm aan de toekomst. Voor meer informatie www.decos.com

Meer informatie voor de pers
Lubbers De Jong
Bram Semeijn
020 205 04 48
Bram@lubbersdejong.nl

Decos
Marcia van Kampen
088 332 67 60
M.vanKampen@decos.com

Dit persbericht vindt u ook online op de website van Lubbers De Jong