Vijfhart IT-Opleidingen behaalt voor zesde maal Cedeo-erkenning

“Een opleiding stopt niet na de cursus”

  • Zesde Cedeo-erkenning op rij onderstreept de duurzaamheid van Vijfhart’s werkwijze
  • Cursisten verwachten in toenemende mate dat educatie doorlopend en multi-channel plaatsvindt
  • Voor- en natraject van opleidingen sterk bepalend voor kwaliteitsbeleving klanten
Velp, 2 juli 2015 – Vijfhart IT-Opleidingen heeft voor de zesde maal het Cedeo-keurmerk verkregen voor haar open- en maatwerkopleidingen. Het door Cedeo uitgevoerde klantonderzoek dat tot de erkenning leidde, leverde voor Vijfhart wederom zeer hoge scores op.

Klanttevredenheid zegt veel over kwaliteit. Daarom vraagt Vijfhart IT-Opleidingen tweejaarlijks een Cedeo-erkenning aan voor de maatwerk- en open opleidingen. Cedeo is een onafhankelijk instituut dat door uitgebreid klantonderzoek de tevredenheid van klanten meet. Om een Cedeo-keurmerk te krijgen, moet minimaal 80 procent van de klanten tevreden of zeer tevreden zijn. Vijfhart boekte een score van 97,3% voor maatwerkopleidingen en 97,5% voor open opleidingen. 


Een trotse Bastiaan Janssen krijgt het Cedeo-keurmerk overhandigd door Cedeo-adviseur Oudman-Dotulong

Enkele conclusies uit het Cedeo-rapport: “Vijfhart kijkt nauwlettend naar de wensen van de klant en neemt deze wensen als uitgangspunt om de dienstverlening verder te optimaliseren. Zo besteedt het opleidingsinstituut veel aandacht aan relatiebeheer en het voor- en na-traject. […] De focus op de persoonlijke begeleiding en toepassingsmogelijkheden in de praktijk, wordt door de cursisten van Vijfhart hoog gewaardeerd. […] Vijfhart IT-Opleidingen heeft kwaliteit hoog in het vaandel en maakt zich sterk voor een duurzame relatie met de klant. Elke klant heeft een vast contactpersoon en daarmee een eigen directe ingang. Vijfhart heeft geen hinder ondervonden van de economische recessie en groeit gestaag door. Inspelend op de ontwikkelingen in de IT-wereld beschikt Vijfhart inmiddels over een aanbod van ruim 800 opleidingen. De duurzame relaties met de klanten en de sterke positie als IT-opleidingsinstituut vormen een borg voor de continuïteit van Vijfhart. Ook de structurele aandacht voor kwaliteit en het continue streven naar innovatie draagt hieraan bij.” 

Bastiaan Janssen, General Manager bij Vijfhart, zegt: “We zijn zeer content met de resultaten en de vernieuwing van onze erkenning voor zowel de open als de maatwerkopleidingen. We mogen gerust stellen dat onze werkwijze duurzaam is, anders kun je niet tien jaar lang op dit hoge niveau van klanttevredenheid blijven presteren. Maar we kunnen niet achteroverleunen. De IT-wereld verandert, de klant verandert en de didactische methodieken en technologieën veranderen. Wij willen daarop vooruitlopen om over twee jaar weer zo’n goed rapport te krijgen.” 

Guido de Vrught, Program Manager bij Vijfhart, voegt daaraan toe: “We hebben de afgelopen vier jaar extra aandacht besteed aan het voor- en natraject van de opleidingen. Natuurlijk is de kwaliteit van de opleidingen doorslaggevend, maar ook de manier waarop voor en na de opleidingen met de cursisten en met de bedrijven door Vijfhart wordt omgegaan is sterk bepalend voor de algehele kwaliteitsbeleving. Het is verheugend om te zien dat die inspanningen zijn beloond met erg hoge waarderingen.” 

Innovaties

‘Traditionele’ (klassikale) onderwijsvormen hebben hun effectiviteit meer dan bewezen. Toch verwacht de cursist van vandaag dat kennisoverdracht ook wordt gerealiseerd op de plaats en het tijdstip dat het hem of haar uitkomt. En dat deze niet stopt als de cursus is afgerond. Dat vraagt om blended learning waarbij we nieuwe leervormen en traditionele leervormen combineren en hiermee een optimaal didactisch resultaat bereiken, met nadrukkelijke mogelijkheden om online kennis op te doen of op te frissen,“ zegt Bastiaan Janssen. 

Over Vijfhart IT-Opleidingen

Vijfhart, opgericht in 1984, is Cedeo-erkend en een van de grootste IT-opleiders in Nederland. Het opleidingsinstituut heeft een wijdverbreide klantenkring variërend van bedrijven in het MKB tot multinationals en overheidsinstellingen. Vijfhart kent diverse lesmethoden waarvan maatwerk en klassikale opleidingen de meest gangbare zijn. Het opleidingsinstituut heeft vestigingen in Amsterdam, Arnhem/Velp, Nieuwegein en Zwolle. Vijfhart verzorgt alle gangbare IT-trainingen waaronder Oracle, Java, Microsoft, Web Development, Business Intelligence, IT Best Practices en Datacenter trainingen.

NOOT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie)

Neem voor meer informatie over Vijfhart IT-Opleidingen contact op met Bastiaan Janssen:+31 (0)26-3529349, b.janssen@5hart.nl, www.vijfhart.nl