Nederlanders gooien helft gemaakte printjes weg

Onderzoek van Ricoh in het kader van Printless Tuesday: bewustzijn en sturing rondom printgedrag ontbreekt

Meer dan 60% van alle Nederlanders verspilt wekelijks één of meer geprinte pagina’s. Dit is één van de bevindingen uit een onderzoek van technologiebedrijf Ricoh, uitgevoerd door Multiscope. Het onderzoek naar het printgedrag van Nederlanders is uitgevoerd in het kader van Printless Tuesday, dat dit jaar voor het eerst plaatsvindt op 23 juni. Ricoh heeft deze dag – vanaf nu ieder jaar op de vierde dinsdag van juni – in het leven geroepen om bewustwording te creëren voor verantwoord printen en het beperken van de belasting op het milieu. Wat opvalt, is dat 57% 1 tot 10 pagina’s per week print (en 30% meer dan 10 pagina’s), en dat meer dan de helft vervolgens wekelijks 1 tot 5 verkeerd geprinte pagina’s weggooit. 

Hoewel de digitale transformatie van veel Nederlandse organisaties in volle gang is, wordt zowel zakelijk als privé nog volop geprint. Slechts 14% van de ondervraagden geeft aan nooit te printen, terwijl 78% één of meerdere pagina’s per week uitprint. 8% van de ondervraagden print zelfs meer dan vijftig pagina’s per week. Met name voor financiële en administratieve documentatie wordt de printer veelvuldig gebruikt: contracten (34%), facturen (32%) en offertes (21%) behoren tot de meest geprinte documenten. 30% van de ondervraagden geeft aan privézaken te printen. 

Op het vlak van bewustwording rondom verantwoord printen in organisaties valt nog de nodige winst te behalen. Nog geen 12% van de ondervraagden geeft aan dat de organisatie waarvoor zij werken een duidelijk printbeleid hanteert, waarbij richtlijnen zijn opgesteld voor zaken als standaard dubbelzijdig printen zwart-wit printen of maatregelen om onnodig printen te voorkomen. Naast het ontbreken van sturing vanuit de organisatie, geven de ondervraagden aan dat ook hun eigen bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting en printkosten - en het verbeteren van de veiligheid van rondslingerende documenten - verbeterd kan worden. 61% geeft aan op wekelijkse basis één of meerdere pagina’s weg te gooien of op de printer te laten liggen. 4% van de ondervraagden verspilt zelfs meer dan vijftien pagina’s per week. De 55-plussers blijken het meest bewust te printen, in deze categorie geeft 52% aan nooit geprinte pagina’s weg te gooien. Vrouwen blijken daarnaast bewuster te printen dan mannen: 43% van de vrouwen bewaart alle prints, tegenover 35% van de mannen.

De door veel organisaties gehanteerde oproep in e-mails om deze niet uit te printen, blijkt maar gedeeltelijk effectief. Eén op de acht ondervraagden geeft aan zich hierdoor te laten beïnvloeden. Wat opvalt is dat 57% van de doelgroep 18-24 jaar aangeeft e-mails sowieso nooit uit te printen, terwijl dit bij de ondervraagden van 45 jaar en ouder gemiddeld slechts voor 20% geldt.

Nicolette Kraay, bij Ricoh Nederland verantwoordelijk voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid: “Wij zien dat steeds meer organisaties in Nederland een succesvolle digitale transformatie ondergaan om efficiënter en veiliger te werken, kosten te besparen en een nieuwe generatie medewerkers optimaal te faciliteren. Tegelijkertijd neemt printen nog steeds een belangrijke plaats in binnen document- en informatieprocessen. Dat zal de komende jaren ook nog zo blijven. Er zijn voldoende manieren om duurzamer te printen. Wij maken organisaties en medewerkers hier graag van bewust. Te denken valt onder meer aan het gebruik van lichter papier en meerdere pagina’s afdrukken op een A4. Maar ook aan een slimme printerdriver die ongewenste afdrukken voorkomt en mogelijkheden als follow-me printen, waarbij het printje pas uit de machine rolt als je hier met een persoonlijke pas opdracht voor geeft. Welke besparingen deze en andere initiatieven opleveren blijkt uit analyses die we in de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd bij 117 klanten. Zij hebben gezamenlijk het aantal jaarlijks gemaakte prints met 14% weten terug te brengen en het aantal dubbelzijdige prints verhoogd van 12% naar 32%. Hiermee is de totale CO2-uitstoot met 340 ton gedaald.”

Nicolette Kraay vervolgt: “We hebben Printless Tuesday in het leven geroepen om enerzijds de bewustwording rondom printen te verhogen en anderzijds verdere digitalisering van documentprocessen te stimuleren. Op Printless Tuesday willen we Nederland oproepen de printer één dag niet te gebruiken en documenten digitaal in te zien en te delen. Gekeken naar de cijfers uit ons onderzoek en vergelijkbare onderzoeken kunnen we stellen dat we tussen de 28 en 65 miljoen printjes besparen wanneer Nederland 1 dag niet print.” 

Printless Tuesday vindt dit jaar plaats op 23 juni.

Het onderzoek naar het printgedrag onder Nederlanders is uitgevoerd door Multiscope in de periode van 1 tot en met 8 juni 2015; In totaal zijn 1.022 Nederlanders vanaf 18 jaar bevraagd.

 Infographic printgedrag