Mobiel werken: privé mobieltjes zakelijk gebruiken (BYOD) lijkt nog geen gemeengoed

Breda, 21 mei  2015 Momenteel voert het onafhankelijk adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) de VKA Enterprise Mobility benchmark uit. Deze benchmark geeft inzicht in hoe Nederlandse organisaties op dit moment omgaan met mobiel werken, welke strategische vraagstukken hierbij spelen en welke toekomstplannen zij hebben. VKA presenteert de resultaten op het Enterprise Mobility congres op 11 juni in het Kyocera Stadion te Den Haag.

Eerste bevindingen nationale benchmark
VKA heeft tussentijds de gegevens van de eerste 20 Nederlandse organisaties die deelnemen aan de VKA Enterprise Mobility benchmark geanalyseerd. Vooruitlopend op een volledige en uitgebreidere rapportage van de gegevens van alle deelnemende organisaties, deelt VKA de eerste bevindingen: 

Gebruik van privé apparaten nog geen gemeengoed
Flexibeler werken blijkt voor het merendeel van de organisaties de belangrijkste driver voor enterprise mobility te zijn. Ongeveer de helft van de deelnemende organisaties verstrekt de mobiele apparaten aan haar medewerkers. Opvallend is dat slechts enkele organisaties een Bring Your Own Device (BYOD) of Choose Your Own Device (CYOD) beleid hebben ingericht, waarbij medewerkers hun privé mobieltjes ook zakelijk kunnen gebruiken respectievelijk zelf hun zakelijke mobiele apparaat kunnen kiezen. Dit wijkt af van het in de media ontstane beeld dat zakelijk van gebruik van privéapparaten al gemeengoed zou zijn. 

Budget enterprise mobility stijgt
De meeste deelnemers verwachten een stijging van het budget voor enterprise mobility vanaf 2015, variërend van enkele procenten tot meer dan 25 procent. De groei van het budget lijkt zich in 2015 te concentreren op het aanschaffen of vervangen van mobiele apparaten, op het beveiligen van bedrijfsinformatie en op het ontwikkelen van bedrijfsapps.

Nieuwsgierig naar alle resultaten?
Bent u nieuwsgierig naar de volledige resultaten van de VKA Enterprise Mobility Benchmark? Kom dan naar het congres op 11 juni en/of neem zelf deel aan de benchmark. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om deel te nemen aan het congres. Via de website em.heliview.nl kunt u zich kosteloos* aanmelden. * Kijk op de website voor de voorwaarden.

Deelnemers aan de benchmark ontvangen kosteloos het benchmarkrapport. Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de benchmark, neem dan contact op met: info@vka.nl.

Over Heliview & Conferences & Training BV
Heliview Conferences & Training BV is organisator van congressen, trainingen, evenementen en vakbeurzen. Deze events hebben een prominente plaats verworven als ontmoetings- en netwerkdag voor managers en senior specialisten uit verschillende branches. Door middel van onder andere een gericht toegangsbeleid bieden wij onze businesspartners en congresdeelnemers de mogelijkheid om een dag te netwerken, kennis uit te wisselen en leads te generen.

Voor meer informatie: http://heliview.nl/conferences

******************EINDE PERSBERICHT*********************************

Voor meer informatie over partnermogelijkheden kunt u contact opnemen met:

Laura Tjebbes
Projectmanager Enterprise Mobility
Heliview Conferences & Training BV
E-mail: laura.tjebbes@heliview.nl
Tel: +31 (0)76 – 548 40 15
em.heliview.nl