Gemeente Den Helder kiest voor integraal informatiebeveiligingsbeleid

Sincerus ondersteunt bij implementatie, nazorg en meerjarig onderhoud

De gemeente Den Helder en Sincerus zijn voor onbepaalde tijd een samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging aangegaan. Sincerus heeft de gemeente ondersteund bij het maken en invoeren van onder meer het informatiebeveiligingsbeleid. Met dit beleid conformeert de gemeente zich aan de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Voortvloeiend uit de BIG heeft de Rijksoverheid diverse richtlijnen voor beveiligingseisen opgesteld, onder meer voor DigiD, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), digitale klantendossiers en het sociaal domein. Voor een individuele gemeente wordt het steeds moeilijker om alle wet- en regelgeving bij te houden en door te voeren. 
Een gemeente heeft te maken met een grote hoeveelheid aan gegevens van inwoners en bedrijven en mag deze alleen gebruiken waar ze voor bedoeld zijn. Daarnaast moet de gemeente er ook voor zorgen dat de informatie niet op straat komt te liggen. 

Den Helder hecht veel waarde aan het beveiligen van deze gegevens en wil voldoen aan interne en externe wet- en regelgeving. De gemeente heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in de borging van informatiebeveiliging, maar er zijn nog wel verbeterpunten. Daarnaast is informatiebeveiliging een continue proces. Den Helder heeft onder leiding van Sincerus een integraal informatiebeveiligingsbeleid gemaakt en ingevoerd en de verbeterpunten worden dit jaar doorgevoerd.

Om haar informatiebeveiliging op orde te stellen, levert Sincerus Den Helder ook een Chief Information Security Officer (CISO). Deze moet iedere gemeente hebben voor het bijhouden en doorvoeren van wijzigingen in richtlijnen en het borgen van informatiebeveiliging.  Sincerus staat de gemeente ook een aantal dagen bij voor het uitvoeren van verplichte audits en zelftesten. 

Gerald Lijesen, managing partner Sincerus: “Wij zijn er trots op dat we de gemeente hiermee hebben kunnen helpen. Den Helder is echt een van de voorlopers op het gebied van informatiebeveiliging. Veel gemeenten zijn ermee bezig, maar slechts weinigen hebben het volledige proces op orde. Vanaf 2016 gaat de Rijksoverheid audits uitvoeren op het totale beveiligingsbeleid in plaats van slechts op onderdelen. De aanpak van de gemeente Den Helder is een voorbeeld van een goede voorbereiding hierop.” 
De gemeente Den Helder en Sincerus zijn voor onbepaalde tijd een samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging aangegaan. Sincerus heeft de gemeente ondersteund bij het maken en invoeren van onder meer het informatiebeveiligingsbeleid. Met dit beleid conformeert de gemeente zich aan de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).