Uitbesteden bouw programmatuur mag binnen WBSO

Rechter tikt RVO op vingers over hanteren te beperkte beoordelingsmaatstaf WBSO-ICT

Goed nieuws voor ondernemers die programmatuur ontwikkelen, maar het programmeren/coderen uitbesteden. Tot voor kort kwamen zij niet in aanmerking voor WBSO. Door een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) komt daar nu verandering in.

Technische knelpunten worden wel degelijk opgelost in de fasen voor het programmeren
ICT-innovaties waarbij programmatuur wordt ontwikkeld komen in aanmerking voor WBSO als er technische knelpunten worden opgelost, of als er sprake is van een nieuw informatietechnologisch principe. Bij de beoordeling van deze projecten hanteerde uitvoeringsinstantie RVO tot voor kort de maatstaf dat deze technische problemen alleen konden worden opgelost tijdens het programmeren. Dit betekende dat wanneer een ondernemer zelf een applicatie ontwierp maar de bouw uitbesteedde, het project niet in aanmerking kwam voor WBSO. Deze maatstaf is nu veranderd.

In een recente uitspraak heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven namelijk bepaald dat de maatstaf die RVO hanteerde te beperkt en achterhaald is. Volgens het CBB blijkt namelijk niet uit de wet dat het oplossen van ‘programmeer-technische knelpunten’ in de programmatuur moet plaatsvinden bij het feitelijke programmeren ofwel coderen. Verder doen in de ‘hedendaagse softwareontwikkeling’ technische knelpunten (en de oplossing daarvan) zich doorgaans niet voor bij de programmering, maar in de fasen die daaraan voorafgaan. Een technisch knelpunt kan dus wel degelijk door de bedenker van het ICT-concept worden opgelost. Dit betekent ook dat het wel mogelijk is om WBSO aan te vragen terwijl de bouw van de programmatuur wordt uitbesteed aan derden. Het technisch knelpunt is immers al opgelost voordat aan het programmeren is begonnen.

De consequenties
De uitspraak van het CBB zal naar verwachting consequenties hebben. Omdat de definitie van programmatuur nu ruimer mag worden uitgelegd dan door RVO werd bepleit, valt te verwachten dat ICT-innovaties, die in het verleden om deze redenen door RVO zijn afgewezen, nu wel voor WBSO in aanmerking kunnen komen. PNO is alert op mogelijk ruimere WBSO-kansen voor haar relaties.

Noot voor redactie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Bert Beverdam op telefoonnummer 06 – 29 55 89 18. Voor meer informatie over PNO Consultants neemt u contact op met Bernard van Leeuwen op telefoonnummer 06 - 12 58 19 84.

Let op: gebruik van dit persbericht is alleen toegestaan met bronvermelding