Europa maakt zich klaar voor het tijdperk van drones, carrier nodes en vergaderingen met hologrammen

Rond het jaar 2036 ziet de Europese werkvloer er heel anders uit door technologieën en processen die op dit moment nog niet eens bestaan. Althans, dat denkt 80% van de werknemers. Nieuw onderzoek in opdracht van Ricoh, uitgevoerd door Coleman Parkes, daagde vooruitziende werknemers uit hun toekomstige werkplek te omschrijven. Respondenten verwachten dat het eenvoudiger wordt om samen te werken  en dat de werkplek interactiever en gestroomlijnder zal zijn als gevolg van nieuwe technologieën en de processen die innovatieve werkwijzen ondersteunen. 

De uitkomsten laten zien dat er een wens bestaat om op relatief korte termijn nieuwe technologieën te gebruiken die de manier waarop werknemers met collega's en informatie omgaan verbeteren en vereenvoudigen. Werknemers in sectoren als de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, het onderwijs en de publieke sector laten een sterke toekomstvisie zien als het gaat om de innovaties die de komende 10 tot 22 jaar hun intrede zullen doen. Meer dan de helft verwacht dat hun werkgevers binnen de komende tien jaar de volgende innovaties voor hen beschikbaar zal stellen:
  • Interactieve touchscreen apparaten (69%)
  • De mogelijkheid om alle taken via stemherkenning uit te voeren (60%)
  • Een bril met augmented reality (56%)
Ze voorspellen ook dat het binnen twintig jaar mogelijk zal zijn om virtuele assistenten of hologrammen namens zichzelf naar vergaderingen te sturen (59%). Als de respondenten wordt gevraagd nog wat verder te denken, zeggen ze dat de volgende reeks innovaties zal bestaan uit drones, Bluetooth via elkaars hersenen en carrier nodes (oortjes die audio- en videogegevens direct via elektronische signalen naar de hersenen versturen).

Werknemers benoemen het optimaliseren van processen voor kernactiviteiten, betere toegang tot informatie en de mogelijkheid om hun werk sneller te doen als de grootste voordelen. Dit wijst erop dat de huidige kerneisen voor productieve arbeid in de toekomst van cruciaal belang zullen blijven. Onder deze kerneisen vallen digitale processen, de mogelijkheid om data te kunnen inzien en te gebruiken war nodig en het snel kunnen aanpassen aan veranderingen door de inzet van technologie. 

Ondanks het enthousiasme en de waarde die aan een technologisch vooruitstrevende werkvloer wordt gehecht, zegt minder dan een derde (29%) van de werknemers dat hun bedrijf zeer bereid is om nieuwe werkwijzen te creëren en technologieën in te zetten om die toekomst werkelijkheid te laten worden. Bedrijven lopen zo niet alleen de kans mis om de productiviteit te verhogen en hun concurrentievoorsprong te vergroten. Organisaties die nu nalaten zich in te zetten voor een digitale, flexibele werkvloer, lopen ook het risico personeel aan concurrenten kwijt te raken, of zelfs niet meer te bestaan in de toekomst. Uit het onderzoek blijkt ook dat, voordat organisaties nieuwe innovaties nastreven, er al een aanzienlijke draagkracht aanwezig is om de huidige geavanceerde technologie en relevante processen te benutten. 
  • Interne samenwerkingsplatforms (eerste), online vergaderen (tweede) en follow-me printen (derde) zijn de best beoordeelde systemen die werknemers momenteel niet gebruiken, maar wel zouden willen gebruiken
  • Elektronisch opgeslagen informatie blijft naast e-mail en internet de meest waardevolle technologische vooruitgang voor werknemers
  • Hoewel 62% van de respondenten van beide gebruikmaken en dit waardevol vinden, wenst nog zeker één op de zes toegang tot digitale informatie omdat ze die niet hebben.
Mark Boelhouwer, CEO van Ricoh Nederland: “Het is spannend om erover na te denken dat er in de komende twintig jaar innovaties beschikbaar komen die niet alleen de productiviteit en de concurrentievoorsprong verbeteren, maar werknemers ook inspireren na te denken over wat er nog volgt en hoe de innovaties hen kunnen helpen effectiever te worden. Dit vergroot de behoefte aan organisaties die hun huidige traditionele werkwijzen evalueren en aanpassen, waardoor er in de toekomst sneller van digitale innovaties wordt geprofiteerd. Voor sommige bedrijven betekent dit dat er een cultuuromslag moet komen. Wie weet is het halverwege de eeuw wel zo dat een virtuele versie van onszelf de nieuwste systemen en processen uitrolt, terwijl we zelf aan verdere productiviteit, klantenservice en winstgevendheid werken op manieren die we ons nu nog niet kunnen voorstellen.” 

Ga voor meer inzichten over de invloed van technologische veranderingen naar: www.ricoh.nl/thoughtleadership.