Drs. Felicia Smits verbindt zich als ambassadrice aan Meds on Wheels

Plastisch chirurg ondersteunt stichting die met mobiele operatiekamers medische hulp in ontwikkelingslanden wil faciliteren

Felicia Smits, plastisch chirurg bij onder andere het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, heeft zich als ambassadrice verbonden aan de stichting Meds on Wheels. Deze stichting heeft een mobiele operatiekamer ontwikkeld op basis van een all wheel-aangedreven vrachtauto. Het ontwikkelde concept stelt Meds on Wheels in staat de operatiekamer snel te verplaatsen en inzetbaar te maken in moeilijk bereikbare gebieden. Meds on Wheels opereert niet zelf, maar stelt haar truck beschikbaar aan verschillende hulporganisaties voor staar-, hazenlip- en kaakoperaties. Er wordt momenteel druk gewerkt aan de fondsenwerving voor bouw en exploitatie.

Felicia Smits studeerde in 2006 af als arts aan het Leids Universitair Medisch Centrum en specialiseerde zich vervolgens tot plastisch chirurg in het AMC Amsterdam van 2007 tot 2013. Tijdens verschillende vrijwilligersprojecten in het buitenland heeft ze ervaren hoeveel impact een relatief goed te behandelen aandoening, zoals een hazenlip, kan hebben op kinderen in ontwikkelingslanden. Het gebrek aan een behandeling kan ervoor zorgen dat mensen worden uitgesloten, aan hun lot worden overgelaten of zelfs sterven. Door de inzet van de mobiele operatiekamer maakt Meds on Wheels medische zorg voor die mensen toegankelijk.  

Felicia Smits wordt het gezicht van de stichting. Met haar rol als ambassadrice hoopt zij de aandacht te vestigen op de stichting en bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen. “Ik ben ervan overtuigd dat het faciliteren van een mobiele operatiekamer en het bieden van operaties een grote meerwaarde heeft in ontwikkelingslanden. Binnen Meds on Wheels brengen we de medische inzichten en de technische, facilitaire kant samen. Hopelijk kunnen we de uitvoering van operaties in moeilijk bereikbare gebieden binnen afzienbare tijd mogelijk maken.“   

Laurens de Graauw, oprichter van Meds on Wheels, is erg verheugd met het ambassadeurschap van Felicia Smits. “Felicia is een zeer waardevolle toevoeging voor het Meds on Wheels-team. Ze is een deskundige professional die als plastisch chirurg zelf heeft ervaren hoe omslachtig een relatief beperkte chirurgische ingreep in een ontwikkelingsland kan zijn. Met haar kennis, ervaring en enthousiasme komen we als stichting weer een stap dichter bij ons doel: de realisatie van een mobiele operatiekamer en het helpen van mensen in ontwikkelingslanden aan een betere toekomst.” 

Felicia Smits

Over Meds On Wheels

Meds on Wheels is een stichting die met haar mobiele operatiekamers het verschil wil maken in veelal vergeten en moeilijk bereikbare gebieden. Ziek zijn of worden heeft daar enorme consequenties. Mensen worden uitgesloten, aan hun lot overgelaten, of kunnen zelfs sterven door het uitblijven van een relatief beperkte chirurgische ingreep.

Kijk voor meer informatie over de stichting op de website van Meds on Wheels: http://medsonwheels.org
Volg Meds on Wheels op Twitter via @MedsOnWheels of op Facebook via http://www.facebook.com/medsonwheels

Voor verdere persinformatie, fotomateriaal of een interview kunt u contact opnemen met LEWIS PR:
Tel: +31 (0)40 235 46 00
E-mail: medsonwheels@lewispr.com
Web: http://medsonwheels.org