Nieuwe WS_FTP-server voor veilige person-to-person file sharing

Nieuwe ad-hocmodule voor bestandsoverdracht zorgt dat bestanden die verplaatst worden beter zichtbaar en beheersbaar zijn en dat er beter toezicht op gehouden kan worden. Deel bestanden nu snel en veilig via Microsoft Outlook of uw webbrowser.

Hoofddorp, 18 februari 2010 – SCOS Software, distributeur van oplossingen voor veilige en beheerde bestandsoverdracht, presenteert de WS_FTP Server 7.5. Dit biedt ondernemingen nieuwe mogelijkheden voor het versleutelen, controleren, verifiëren en beheren van bestanden die verplaatst worden, zowel intern als extern.

Gegevensverlies, de geldende regelgeving en corporate governance-bepalingen maken het voor IT-afdelingen lastig om de juiste balans te vinden tussen enerzijds het beschermen en beheren van belangrijke gegevens, en anderzijds het zorgen voor een toegankelijke en flexibele omgeving waar medewerkers voor hun werk informatie kunnen delen.

Tot op heden waren oplossingen voor bestandsoverdracht bijna volledig gericht op het beveiligen van gevoelige informatie, zoals creditcardgegevens, medische dossiers en verkoop informatie. Hierbij speelde de behoefte aan end-to-end zichtbaarheid, beheer en toezicht nauwelijks een rol.

Met de WS_FTP Server Ad Hoc Transfer module kunnen gebruikers nu op een eenvoudige wijze veilig bestanden verzenden via Internet met een web browser of Microsoft Outlook. Het enige wat men dient te weten is het email adres van de ontvanger. Nu kunnen files (tot 2 GB) verzonden worden met een optionele ontvangstbewijs naar een onbeperkt aantal ontvangers, zelfs als men geen WS_FTP Server gebruiker is. Beheerders en afzenders kunnen eenvoudig security controls toevoegen zoals wachtwoorden, file expiration en download limits. Het wachtwoord zou zelfs automatisch gegenereerd kunnen worden en via een optionele SMS Server naar de mobiele telefoon van de ontvanger verzonden kunnen worden.

Ipswitch WS_FTP Server zet een nieuwe standaard voor het veilig delen van informatie door ondernemingen het overzicht en controle te bieden die zij nodig hebben. Tegelijkertijd wordt het voor medewerkers eenvoudiger om op een veilige manier bestanden van elke omvang te delen, zowel intern als extern.

De nieuwe ad-hocmodule voor de WS_FTP-server stelt ondernemingen in staat om:

  1. Snel en veilig bestanden te delen in Microsoft Outlook of een webbrowser
  2. Alle bestanden die worden uitgewisseld te overzien en beheren, zowel intern als extern
  3. Beleid voor het delen en overdragen van bestanden te maken en toe te passen
  4. De productiviteit te verhogen doordat het delen van bestanden eenvoudiger wordt
  5. De mailserver te ontlasten doordat er geen bijlagen meer verstuurd hoeven te worden
Voor meer inlichtingen:
SCOS Software bv
info@scos.nl
www.scos.nl
tel. 023 5685615

Opmerkingen voor de redactie
Reviews, interviews, screenshots en informatie zijn verkrijgbaar bij SCOS Software BV.
Matt F. Hamburg
matt@scos.nl
Tel. 023 5685615