Efficiency in Cognos upgrade naar 8.4 te behalen

Reductie van testwerk substantieel met MotioCI

Dallas / Delft, 11 september 2009

Diverse organisaties hebben hun IBM Cognos Business Intelligence omgeving gemigreerd naar versie 8 maar bevinden zich nog op oudere versies als 8.1 of 8.2. Een veel gehoorde reden om naar de nieuwste versie 8.4 te upgraden is het vervallen van support door IBM voor de oudere versies. Zo is de support voor versie 8.1 per 31 maart 2009 vervallen. Een andere belangrijke reden voor migratie is natuurlijk het kunnen gebruiken van nieuwe en verbeterde functies. Ondanks bovenstaande argumenten, die spreken voor het upgraden van Cognos als er een nieuwe versie uitkomt, stellen veel organisaties dit uit. Een upgrade kost geld, tijd en aandacht en die besteedt men in deze tijd liever aan het leveren van toegevoegde waarde aan business vraagstukken. E-mergo, Business Intelligence Specialist uit Delft, heeft een methode ontwikkeld waarmee organisaties in staat zijn hun testkosten tijdens migraties drastisch te beperken.

“Een van de meest gehoorde problemen is niet zozeer de hoeveelheid testwerk, maar de onzekerheid over de hoeveelheid extra werkzaamheden om rapporten aan te passen”, aldus Edwin van Megesen, directeur bij E-mergo. “Omdat van te voren niet is in te schatten welke rapporten niet meer werken of een slechte performance leveren, kunnen upgrades, zeker wanneer er veel maatwerk is, flink duurder uitvallen. Organisaties zijn weken bezig met testen van rapporten, terwijl er nu eenvoudige tools aanwezig zijn, die dit één of twee nachten doen. Hertesten kan dan ook direct plaatsvinden. De clou zit in het maken van een goede baseline van de rapporten (definitie, performance en output) en deze geautomatiseerd aan te houden tegen de gemigreerde output. De winst zit echter niet in het verminderen van onzekerheid en de testinspanning. Ook de periode waarin er niet ontwikkeld en fouten opgelost mogen worden, de vaak afgekondigde freeze-periode, wordt drastisch verkort.”

De tool MotioCI biedt functionaliteiten voor het managen van de gehele report life cycle. MotioCI kan worden aangeschaft voor permanent gebruik maar de software kan ook worden geleased voor projectmatig gebruik. Naast testfunctionaliteiten, biedt MotionCI functionaliteiten die de BICC beheerprocessen ondersteunen, zoals versiebeheer, change detectors, promotie services, timeline management en IBM Cognos documentatie.

Een gedetailleerde uitwerking kan gelezen worden op de white paper die beschikbaar is op www.e-mergo.nl

Over E-mergo bv
E-mergo is een BI adviesbureau gespecialiseerd in het inrichten van management-informatiesystemen. Door jarenlange ervaring is E-mergo sterk in het definiëren van kengetallen en KPI’s, het inrichten van datawarehouses en het bouwen van rapportages. E-mergo bundelt de kennis en ervaring van twee werelden: Business Consultancy en Business Intelligence: hierdoor kan E-mergo zijn klanten beter helpen bij het optimaliseren van hun informatievoorziening.

OverMotio Inc.
Motio, Inc. is the recognized leader in value-added functionality for the IBM Cognos Business Intelligence software. Motio's range of products and services monitor, automate, and customize the operational performance of BI implementations, embedding emerging best practices and empowering BI Competency Centers to enhance overall system performance and maximize quality. As an IBM Cognos Partner, Motio has helped hundreds of Cognos customers meet the increasing demands for business intelligence and effectively compete in the quickly maturing BI market.

Voor meer informatie
Edwin van Megesen, Directeur
e-mergo b.v., Business Intelligence Specialist
Delftechpark 26, 2628 XH, Delft
tel: (+31) 015 - 260 04 95
mobiel: (+31) 06 - 51 33 87 49
www.e-mergo.nl
www.inmotio.com/products/ci.do