Datum: (3831 dagen oud)
Bedrijf:

Ernst & Young ongerust over arbeidsmobiliteit: Jobhopper heeft de wind in de zeilen, honkvastheid ver te zoeken, behalve onder ICT’ers

Minimale tariefstijging voor ICT’ers verwacht in 2008Amsterdam, 29 november 2007 – Jobhoppen wordt weer populair nu de arbeidsmarkt zodanig overspannen is dat werknemers meer en meer de blijf-veilig-zitten-waar-je-zit-mentaliteit over boord zetten. Dit geldt echter niet voor ICT’ers. Deze groep is het minst geneigd tot het wisselen van baan, ondanks de grote vraag naar ICT’ers op de arbeidsmarkt. Dat is een van de conclusies die getrokken kan worden uit het ICT Barometer onderzoek naar arbeidsmobiliteit, dat vandaag verschijnt. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ernst & Young.

“Bent u het afgelopen jaar van werkgever veranderd en wat was de reden van uw vertrek?” luidde een van de vragen die Ernst & Young stelde aan een representatieve groep van ruim 600 managers en leidinggevenden in het Nederlandse bedrijfsleven. Een op de zes ondervraagden gaf te kennen in het afgelopen jaar van werkgever veranderd te zijn, 25 procent meer dan het jaar daarvoor. Voor ICT’ers gold echter dat slechts één op de tien van werkgever is veranderd in het afgelopen jaar.

Van de jobhoppers zegt 40 procent voornamelijk van baan veranderd te zijn vanwege ‘meer doorgroeimogelijkheden’. Maar ook de reputatie van de nieuwe baas en inkomstenverbetering werden veelvuldig als argumentatie aangevoerd. Slechts een op de vijf respondenten noemde betere secundaire arbeidsvoorwaarden of betere balans werk/vrije tijd als doorslaggevend.

“Opvallend dat zo weinig ICT’ers geneigd zijn om van baan te veranderen, terwijl er voor hen op dit moment legio mogelijkheden zijn,” stelt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership van Ernst & Young. “Dit lijkt een zegen voor ICT bedrijven, maar is het beslist niet. Het tekort aan goed personeel blijft nijpend. Er moet een structurele oplossing gezocht worden om deze ontwikkeling af te remmen anders gaat dit negatieve gevolgen hebben voor de gehele ICT sector.”

Tariefstijging minimaal
Gevraagd naar de verwachte tariefstijging voor het inhuren van externe ICT’ers geeft het onderzoek ook een opvallend resultaat. Komend jaar wordt een stijging verwacht van 2 à 3 procent, niet meer dan de inflatiecorrectie.

“De relatief lage tariefstijging zal de ICT bedrijven verder onder druk zetten en de onderlinge concurrentie verhevigen. Dit zal ook resulteren in dalende winsten,” voorziet Verschuur. “Klanten zijn gewoon niet bereid meer te betalen voor de inhuur van mensen. Er zal creatiever omgegaan moeten worden met de beschikbare middelen en mensen willen ICT bedrijven hun hoofd boven water kunnen houden het komende jaar.”

Het onderzoekt strekt zich verder uit naar salariëring, arbeidsvoorwaarden en secundaire beloningen in de vorm van mobiele telefoon, leaseauto, bonussen, computer, PDA of 13de maand. Het rapport gaat tenslotte ook in op de vraag in hoeverre de werknemer van vandaag digitaal solliciteert. Bij tweederde van de onderzochte organisaties gebeurt dat al. Ook daarin is een toename te constateren ten opzichte van eerdere onderzoeken.

Over de ICT Barometer®
De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde ‘vinger aan de pols’ voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 tweemaandelijks gehouden onder gemiddeld ruim zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven, onderverdeeld naar productie/industrie, handel/distributie en dienstverlening/ financiële instellingen en de (semi-)overheid. Het onderzoek is uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Synovate/Interview NSS en de ondervraagde groep wordt online geënquêteerd. Het onderzoek is representatief voor directeuren, managers, professionals en/of hoger opgeleide werknemers die beschikken over een internetaansluiting. De ICT Barometer biedt een belangrijk deel ‘up to date’ informatie door een aantal vaste businessdilemma’s te monitoren, aangevuld met actuele vragen.

Downloaden rapport
Via www.ictbarometer.nl kunt u het rapport met de onderzoeksresultaten van 29 november 2007 downloaden.

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Aarssen van Ernst & Young, telefoon 010 406 5794 of 06 21 251 229.
e-mail: liesbeth.aarssen@nl.ey.com
www.ey.nl
www.ictbarometer.nl